Om webbplatsen

Undervisnings- och kulturministeriet tillhandahåller en gemensam publikationsplattform för informationsproduktionen inom kulturens förvaltningsområde.

Undervisnings- och kulturministeriet beställde år 2019 en utredning från konsultbolaget MDI om kunskapsbasen inom kulturpolitikens förvaltningsområde (länk). Enligt utredningen finns det rikligt med information men den är utspridd och splittrad och sålunda svår att utnyttja. För att utveckla kunskapsbasen startade man ett treårigt projekt som avslutades i slutet av 2023.

I projektet började man utveckla en lösning med hjälp av vilken väsentlig information om en utspridd helhet kan hittas på ett och samma ställe. Att bygga och upprätthålla en ny informationsplattform är mödosamt och dyrt, och därför beslöt man sig för att alltid då det är möjligt utnyttja öppna materialkällor som uppdateras. I och med att projektet framskridit har nätverkets medlemmar också öppnat sina material på sina webbplatser i ett sådant format som det har varit möjligt att utnyttja allt mer.

Undervisnings- och kulturministeriet enbart tillhandahåller en Plattform för publikation av information och upprätthåller den. Ministeriet ansvarar inte för innehållet i den ursprungliga informationen. Alla slags enkäter gällande kvaliteten på material, metoder som används vid insamling av information osv. ska presenteras direkt till informationsproducenten. Invid varje publikation finns en anteckning om informationskällan och på sidan Informationsproducenter finns en beskrivning och en länk till den aktuella informationsproducentens webbplats.

Webbplatsen utvecklas fortfarande och strävan är att innehållet utvecklas och utvidgas utifrån inkommen respons.