Nyheter

Nyhetsmontaget sammanställs automatiskt med hjälp av indata från flera olika källor. Filtreringen av nyheter utnyttjar sökord i syfte att avgränsa materialet till meddelanden som behandlar statistiska uppgifter och forskningsdata. Automatiken fungerar inte alltid felfritt, så vissa nyhetslyft motsvarar nödvändigtvis inte det avsedda medan andra kanske inte visa. Detta beror på ordvalen i nyheterna samt deras rubriker. Ministeriet väljer inte avsiktligt vilka nyheter som visa.

Om din organisaatio tuottaja tilastokuppgifter eller forskningsdata inom kulturbranscherna och du vill att era meddelanden syns på sidan, kan du anmala webbplatsen med responsblanketten för nyhetsflöden. Förteckningen över nyhetsflöden som webbplatsen följer finns här ( länk ).