Information om kulturen i Finland

Taidejakulttuuri.fi erbjuder en samling statistikrapporter med begreppsbeskrivningar, en stipendieförteckning och nyheter om sektorns statistik.

Webbplatsen är ett resultat av samarbete och informationsutbyte. Undervisnings- och kulturministeriet tillhandahåller distributionsplattformen och ansvarar för dess underhåll, men innehållet är huvudsakligen producerat av aktörer inom sektorn.

Webbplatsen är fortfarande under utveckling och vi välkomnar användarfeedback genom feedbackformuläret längst ned på sidan.

Kultur­statistik

En samling av centrala statistikuppgifter inom kultursektorn, visualiserade för enkel åtkomst. Informationen har samlats från främst öppet tillgängliga källor, med undantag för uppgifter från undervisnings- och kulturministeriets finansieringssystem och registerdata från Statistikcentralen. Rapporterna uppdateras vanligtvis en gång om året i takt med att källmaterialet uppdateras.

Utforska statistiken

Finansierings­sökningar

Katalogen baserar sig på undervisnings- och kulturministeriets datalager för sökningar av finansiering för forskning och konst. När det gäller kultur och konst är listan inte komplett, men arbete pågår kontinuerligt för att förbättra täckningen.

Utforska finansieringssökningar