Ansökningar om finansiering inom kultur­branschen

Till katalogen har samlats information om ansökningar om stipendier inom kulturbranschen. Uppgifterna hämtas automatiskt via gränssnittet från informationsresursen som upprätthålls av CSC. Förutsättningen för att ansökan ska synas i katalogen är att finansiären har anmält uppgifterna eller öppnat gränssnittet till informationsresursen som upprätthålls av CSC.

Filter

Resultat: 181
 • TelepART-resebidrag för forskare

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  TelepART vetenskap är ett snabbt och effektivt resebidragsprogram med låg ansökningströskel riktat till forskare. Målet är att stöda den internationella rörligheten av forskare inom alla vetenskapsområden. Bidraget som beviljas av Finlands kultur- och vetenskapsinstitut har som målsättning att skapa mer kultur- och vetenskapsutbyte mellan Finland och länderna inom programmet. TelepART vetenskap är riktat till forskare som bor och arbetar i Finland och som befinner sig i början eller mitten av sin karriär. Understödet kan sökas för arbetsresor mellan Finland och deltagande länderna, för att täcka rese- och logikostnader t.ex. under seminarier eller konferenser, där den sökande har en aktiv roll som talare, presenterare eller liknande. Det minsta beloppet som kan sökas är 100€ och det högsta är 1000€. Understödet är riktat till alla vetenskapsområden. Den sökande bör kunna påvisa resans betydelse för sin karriär och sitt forskningarbete. Ansökan utvärderas enligt akademiska meriter och på basen av vilken betydelse resan har för forskarens karriär. Den sökande ska ha en skrftlig bekräftelse från organisatören om deltagandet i evenemanget. Kultur- och vetenskapsinstituten i de följande länderna deltar i TelepART vetenskap: • Grekland • Irland • Italien • Japan • Mellanöstern och Nordafrika (förutom Israel och det ockuperade palestinska omradet) • Schweiz • Storbirtannien • Spanien • Tyskland • Österrike

  Sökinstruktioner

  Mer information och ansökningsblanketten hittar du här: https://applytelepart.com/ Aktuell information om de olika ländernas TelepART ansökningar hittar du på de respektive institutens nätsidor.

 • Metsän puolella

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Ole metsän puolella! Koneen Säätiö etsii monitieteisiä ja -alaisia hankkeita, jotka lisäävät ymmärrystä metsien monista merkityksistä sekä tuovat uusia ääniä ja lähestymiskulmia metsäkeskusteluun. Toistaiseksi jatkuva haku on auki useampia vuosia. Jatkuva haku tarkoittaa, että voit jättää hakemuksesi silloin, kun se on omasta mielestäsi valmis arvioitavaksi. Säätiön hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet kolme kertaa vuodessa. Rahoitettavat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi suomalaisten metsäsuhteeseen, metsämyytteihin, suomalaiseen metsäpuheeseen ja -sanastoon, metsävallankäyttöön, edunvalvontaan ja demokratiaan, tutkimuksen ja taiteen riippumattomuuteen ja puhumisen oikeuteen, jokaisenoikeuksiin ja omaisuudensuojaan, tulevaisuuden metsiin, metsätalouteen ja metsäaktivismiin tai vaikka metsän, maaperän, soiden ja vesistöjen yhteyteen ja sen merkitykseen luonnon monimuotoisuudelle ja ilmastolle. Hankkeiden toivotaan sisältävän monitieteistä tutkimusta, taidetta, journalismia ja aktivismia erilaisissa yhdistelmissä tai syventyvän yhteen tieteen- tai taiteenalaan. Rahoitettavilla hankkeilla tulee olla kytkös tieteeseen tai taiteeseen. Säätiö kannustaa ennen kaikkea monialaiseen yhteistyöhön, ja kaikki hankkeeseen osallistuvat pääsevät osaksi Metsän puolella -yhteisöä.

  Sökinstruktioner

  Apurahaa haetaan Koneen Säätiön hakemusten verkkopalvelussa. Tarkempia ohjeita hakemisesta löytyy osoitteesta: https://koneensaatio.fi/apurahat/metsan-puolella/metsan-puolella-hakuohjeet/

 • Öppen ansökningstid

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Jane och Aatos Erkkos stiftelse beviljar bidrag för internationellt betydande forskning som strävar efter ett vetenskapligt genombrott samt för konst och kultur som har förutsättningar att uppfylla krävande internationella kriterier. Stiftelsen beviljar också selektivt bidrag för projekt som gäller bland annat högskoleundervisning, motion och tredje sektorns verksamhet.

  Sökinstruktioner

  Jane och Aatos Erkkos stiftelse tar emot ansökningar om bidrag alla dagar om året, det finns inga separata ansökningstider. Ansökningar om bidrag tas emot endast elektroniskt via webbtjänsten. Ansökningar eller begäran om bidrag som lämnats in på annat sätt behandlas inte.

 • TINFO-stipendium för översättning

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  TINFO-apurahaa jaetaan näytelmien ja dramatisointien (alkuperäisteoksen tulee olla suomalainen) sekä esitysten tekstitysten kääntämiseen. TINFO-apurahasta päättävä asiantuntijaraati kokoontuu vuosittain neljä kertaa.

 • KOURA-prisförslag

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  KOURA delar varje år ut priser till de bästa, delvis eller helt självproducerade inhemska innehållen som publicerats för första gången på Rundradions och MTV:s plattformar. Med den här blanketten kan du skicka in ditt eget förslag till det innehåll som ska belönas och de programskapare som ska belönas. Prisförslag kan skickas in av alla Yles, MTV:s och dess dotterbolags anställda.

 • Apurahoja Yhdysvaltoihin lukuvuodelle 2022-23

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  SAM apurahasäätiö hallinnoi kolmen organisaation Suomesta tulevia apurahahakemuksia; Björn Savén Finnish American Scholarship, The American-Scandinavian Foundation (ASF) ja Thanks to Scandinavia (TTS). Vuosittain jaettavien apurahojen yhteissumma on noin 130 000 dollaria. SAM apurahasäätiön stipendit on tarkoitettu SAM:n jäsenille lukuvuoden 2022-23 kauppatieteitten ja tekniikan alan sekä humanististen tieteitten ja kulttuurin jatko-opintoihin ja/tai tutkimustyöhön amerikkalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Apuraha tulee käyttää opintoihin kohdistuviin kuluihin eikä sillä voi kattaa esim. perhejäsenen kuluja. Hakijan tulee olla Suomen kansalainen. Hakuaika päättyy 31.1.2022 klo 23.59.

  Sökinstruktioner

  Hakuaika päättyy 31.1.2022 klo 23.59. www.samsuomi.fi/apurahat-sivustolla on linkki sähköiseen apurahahakemuslomakkeeseen.

 • Suomen Rooman-instituutin gradustipendi

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Suomen Rooman-instituutti edistää ensisijaisesti antiikkiin ja Italiaan kohdistuvaa humanistista tutkimusta. Instituutin tutkimusaloja ovat antiikin ja keskiajan historia, klassillinen filologia, arkeologia ja taidehistoria sekä muu Italiaan kohdistuva humanistinen tutkimus. Instituutti edistää myös taiteita, erityisesti kuvataidetta ja arkkitehtuuria. Instituuttia ylläpitävä säätiö Institutum Romanum Finlandiae myöntää yhden gradustipendin vuodelle 2022. Stipendi myönnetään pro gradu -tutkielman tekijälle, jonka tutkimus liittyy antiikin Roomaan, sen jälkivaikutukseen tai Välimeren alueen henkiseen tai aineelliseen kulttuuriin. Hakijan tulee perustella, miten hänen tutkielmansa valmistelu hyötyisi Roomassa työskentelystä (esim. aiheeseen perehtymisen tai tutkimusmateriaalin hankinnan kannalta). Stipendin suuruus on 1500 euroa, ja sen on tarkoitus kattaa matkat Roomaan ja noin kuukauden elinkustannukset Roomassa. Gradustipendiaatti on oikeutettu asumaan Villa Lantessa kuukauden ajan ilmaiseksi. Työskentelyperiodi Roomassa on lähtökohtaisesti syyskuu 2022, mutta se voidaan mahdollisuuksien mukaan sopia myös muulle ajankohdalle. Stipendiaatilla on Villa Lantessa oma huone, mutta keittiö ja kylpyhuoneet ovat yhteiskäytössä.

  Sökinstruktioner

  Stipendiä haetaan web-lomakkeella: https://link.webropol.com/s/irf-gradustipendi2022

 • Apurahat Kiinan-tutkimukseen

  Beskrivning

  Joel Toivolan säätiö edistää apurahoin Suomessa tehtävää yhteiskuntatieteellistä ja humanistista Kiinan-tutkimusta. 1) Tutkija-apurahat; ensisijaisesti väitöskirjatutkimukseen nuorille ja vastaväitelleille tutkijoille. Apurahan saajan on oltava muusta työstä vapaana apurahakauden. Rahoitus myönnetään enintään 6 kuukaudeksi. 2) Hankeapurahat: Yliopistot ja muut yhteisöt voivat hakea Kiinan-tutkimukseen liittyvää hankeapurahaa projektia tai hanketta varten. Hankeapurahan enimmäismäärä on 5.000 EUR.

  Sökinstruktioner

  Joel Toivolan säätiö on jakanut apurahoja vuodesta 2003 alkaen. Säätiötä perustettaessa tehdyn linjauksen mukaisesti säätiö perustettiin määräajaksi ja vuoden 2022 alussa säätiö jakaa viimeisen kerran vuosittaisia apurahoja sekä todennäköisesti päättää toimintansa vuoden 2023 kuluessa. Säätiön toiminnan päättyminen vaikuttaa joihinkin apurahakäytäntöihin, jonka vuoksi vuonna 2022 Joel Toivolan säätiö ei esimerkiksi enää jaa matka-apurahoja. Kaikki myönnettävät apurahat tulee myös olla käytettyinä vuoden 2022 loppuun mennessä.

 • Kevään 2022 apurahat

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Turun Yliopistosäätiön kevään 2022 apurahat julistetaan Turun yliopiston jatko-opiskelijoiden, tutkijoiden, opettajien ja tutkimusryhmien haettaviksi 24.2.2022 mennessä. Haettavana on väitöskirja-apurahat, tutkimusapurahat (projektit), matka-apurahat ja Granö-stipendit.

  Sökinstruktioner

  Haku tapahtuu verkkopalvelun kautta.

 • Stipendi

  Beskrivning

  Stipendi naisopiskelijalle, joka toimii Zonta-järjestön päämäärien mukaisesti. Opiskelijan tulee asua tai olla suorittanut yläasteen tai lukion Lohjalla. Opiskelijan tulee opiskella kulttuurialaa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. 1000 euron stipendi jaetaan yhdelle opiskelijalle tai vaihtoehtoisesti 500 euroa kahdelle opiskelijalle. Stipendiä voi hakea opintojen edistämiseen, opinnäytetyön valmistumiseen, välineistön tai materiaalin hankintaan tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Stipendin hakuaika päättyy 28.02.2022.

  Sökinstruktioner

  Opiskelija tulee laatia vapaamuotoinen hakemus, jossa tulee olla hakijan nimi ja yhteystiedot, syntymäaika ja -paikka, koti- ja opiskelupaikkakunta, oppilaitos sekä kuvaus itsestä ja perustelut stipendille (käyttötarkoitus, tulevaisuuden suunnitelmat jne.). Hakemus toimitetaan email-osoitteeseen: lohjan.zonta@gmail.com.

 • Julkinen apurahahaku 2022

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Tutkimusapurahat ovat vapaasti kaikkien haettavissa. Hakuaika on vuosittain helmikuussa. Tutkimusapurahaa myönnetään Kanta-Hämeen ja Etelä-Pirkanmaan alueita tukeviin tutkimushankkeisiin ja haussa on kaksi sarjaa, joiden kriteerit ovat: A. Nuori tutkija Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-aluetta tukevan tai aluetta hyödyntävän tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukemiseen. B. Työtä luovat, arkea helpottavat, yhteiskunnan ongelmia ratkaisevat innovaatiot Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-alueella uusia toimintamalleja ja uutta liiketoimintaa edistäviin innovaatioihin

  Sökinstruktioner

  Apurahan hakuohjeet ja hakulomake on saatavilla säätiön kotisivuilla, osoitteessa www.hakkts.fi/julkinenapurahahaku.

 • Apurahoja epilepsiatutkimukseen

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Epilepsiatutkimussäätiön apurahoja jaetaan pääsääntöisesti eri alojen väitöskirjatasoiseen epilepsiatutkimukseen. Säätiön apurahat ovat henkilökohtaisia kuukausiapurahoja. Ne maksetaan suoraan niiden saajille. Apurahoja ei myönnetä muihin kuluihin (esim. materiaali- ja matkakuluihin).

  Sökinstruktioner

  Tutustu hakuohjeisiin Epilepsiatutkimussäätiön www-sivuilta: https://www.epilepsia.fi/epilepsiatutkimussaatio/. Löydät sivuilta hakulomakkeen ja ohjeet. Lähetä Epilepsiatutkimussäätiön hallitukselle osoitettu hakemuksesi liitteineen 28.2.2022 mennessä osoitteeseen sari.kuitunen(at)utu.fi. Merkitse sähköpostin aihekenttään hakijan etunimi ja sukunimi. Varmista, että sähköposti kuitataan saapuneeksi 24 tunnin kuluessa sen lähettämisestä.

 • Stipendier och understöd

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Stipendier och understöd inom ämnesområdena etnologi, folkloristik, historia, kulturhistoria, kyrkohistoria, litteraturvetenskap, litteraturhistoria, samhällsvetenskaper, svenska språket samt inom genealogi och biografi.

  Sökinstruktioner

  Läs anvisningarna beträffande ansökan om stipendier och understöd noggrant. Vänligen bekanta dig även med sidan stipendier enligt ämnesområde: https://www.sls.fi/sv/ansokan-om-stipendier-understod#det-hr-kan-du-anska-om-i-februari

 • Riippuvuustutkimuksen matka-apuraha

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Matka-apurahoja alkoholi- ja huumetutkimukseen sekä rahapelihaittojen tutkimukseen. Alkoholi- ja huumetutkimuksen matka-avustuksia myönnetään ensi sijassa tutkimussopimustutkijoille heidän tutkimustyöskentelyynsä ulkomailla sekä tieteellisiin kokouksiin, joissa he pitävät säätiön rahoittamaan tutkimukseen liittyvän esitelmän. Rahapelitutkimuksen alueella matka-avustuksia jaetaan ensi sijassa Alkoholitutkimussäätiön työskentelytukea saaneille tutkijoille tutkimustyöskentelyyn ulkomailla tai tulosten esittelyyn tieteellisissä kokouksissa. Toissijaisesti matka-avustusta myönnetään muutoin Alkoholitutkimussäätiön tukea saaneiden tutkimushankkeiden raportointiin tieteellisissä kokouksissa. Matka-avustuksia voidaan myöntää myös muiden alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimushankkeiden raportointiin tieteellisissä kokouksissa, tutkimustyöskentelyyn ulkomailla sekä ulkomaisten tutkijoiden vierailuihin Suomessa.

 • Apurahat 2022

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Greta ja William Lehtisen säätiö myöntää apurahoja kuvataiteilijoiden, muotoilijoiden, säveltaiteilijoiden ja arkkitehtien haettavaksi. Apurahat on tarkoitettu työskentelyyn tai näyttelyn järjestämiseen kotimaassa tai ulkomailla.

  Sökinstruktioner

  Apurahan hakupalvelu avautuu ajalle 1.2.–4.3.2022. Tarkemmat hakuohjeet hakupalvelussa.

 • Vuokon Luonnonsuojelusäätiön apurahat

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Myönnämme apurahaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja edistämistä tukeviin hankkeisiin. Säätiöllä on erityisalueita, joihin etsimme hyviä apurahaprojekteja. Vuonna 2022 erityisteemoina ovat: – hyönteiskadon ja pölyttäjien tutkimus – suo- ja kosteikkoluonnon seuranta ja suojelu – paahdeympäristöjen, kuten harjualueiden, radan- ja tienvarsien sekä entisten soranottoalueiden hoito, ennallistaminen ja suojelu – rantaluonnon tuntemus, hoito ja suojelu – lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen edistäminen Perusteemanamme ovat kaikenlaiset hankkeet, jotka suojelevat monimuotoisuutta ja uhanalaisia lajeja konkreettisella tavalla. Perhoset ja hyönteiset ovat usein kohteenamme, mutta tuemme kaikkien eliöryhmien suojelua. Hakijalla tulee olla hyvä asiantuntemus hankkeen aihealueella. Säätiö edellyt­tää loppuraporttia tai vastaavaa esitystä toteutetusta hankkeesta. Pienet ja keskisuuret Suosimme pieniä ja keskisuuria hankkeita, jotka eivät saa merkittävää tukea muualta. Vaikka tuemme usein perhosiin ja hyönteisiin liittyviä hankkeita, annamme apurahoja kaikkien eliöryhmien ja elinympäristöjen suojeluun. Lisää tietoja löydät tältä sivulta kohdasta 3 – Selaa apurahoja. Tuemme opinnäytetöitä, julkaisuja ja opaskirjoja, jos ne lisäävät uhanalaisten tai suojelua vaativien eliölajien tai elinympäristöjen tuntemusta ja mahdollisimman suoraan niiden suojelua. Mitä hakijalta vaaditaan? Hakijalla tulee olla hyvä asiantuntemus hankkeen aihealueella. Säätiö edellyttää loppuraporttia tai vastaavaa esitystä toteutetusta hankkeesta. Raportti tulee toimittaa säätiölle viimeistään seuraavan vuoden tammikuussa.

  Sökinstruktioner

  Apurahaa haetaan netissä täytettävällä hakulomakkeella. Kun käytössäsi on Google-tili, voit helposti lähettää lomakkeen mukana hakemukseesi mahdollisesti kuuluvat liitteet. Tämä on toivomamme tapa. Jos sinulla ei ole Google-tiliä: Jos käytät tätä lomaketta, lähetä liitteet erikseen lomakkeessa mainittuun osoitteeseen. Hakulomakkeessa on ohjeet hakemuksen tekemiseen. Suosittelemme tutustumaan ohjeisiin ja lomakkeeseen ennen hakemuksen täyttämistä. Tarvitset lomakkeen täyttämiseen Internet-yhteyden. Muulla tavalla laadittuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

 • Liikkuvuusapuraha

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Liikkuvuusapurahan tavoitteena on mahdollistaa taiteilijoille ja taidekriitikoille ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelynsä tueksi. Taiteilijat kaikilta taiteen aloilta voivat hakea liikkuvuusapurahoja. Yksittäisen taiteilijan lisäksi hakijana voi toimia myös työryhmä tai rekisteröitynyt yhteisö, kuten esimerkiksi yhdistys.

  Sökinstruktioner

  Haettavan apurahan suuruus voi olla 2 000–10 000 euroa kuluapurahana. Apurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esimerkiksi residenssityöskentelyyn, festivaaliosallistumisiin, näyttelyprojekteihin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin liittyvät matkat. Liikkuvuusapurahahaussa ei voi hakea työskentelyapurahaa, vaan työskentelyn rahoitus tulee toteutua muista lähteistä. Liikkuvuusapurahoja voi hakea Kulttuurirahastosta myös elokuussa. Tarkemmat hakuohjeet Kulttuurirahaston verkkosivuilla osoitteessa https://skr.fi/apurahat/maaliskuun-haku/liikkuvuusapuraha-maaliskuun-haku

 • Argumenta

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Argumenta on rahoitusmalli, jonka tarkoitus on löytää merkittävien tutkimusaiheiden avoimiin kysymyksiin tieteellisesti ja tieteiden välisesti kestäviä argumentteja. Argumentan lähestymistapa on korostetusti tieteiden välinen. Usein samaa ongelmaa tutkitaan eri tieteenaloilla, mutta yhteistä kieltä ratkaisujen hahmottamiseksi on vaikea löytää. Argumentan tarkoituksena on tuottaa tutkijoiden välisen keskustelun kautta uusia vastauksia ja johtopäätöksiä yhteiskunnallisesti haastaviin kysymyksiin ja viestiä nämä tulokset tieteen sisäpiiriä laajemmalle yleisölle. Argumentan keskeisenä toimintamallina on seminaarien ja mahdollisten työpajojen kokonaisuus, johon voi liittyä myös muuta toimintaa. Rahoitusta ei ole tarkoitettu varsinaiseen tutkimustyöhön, vaan sitä voi hakea kattamaan seminaarien ja muiden tapahtumien järjestämisen sekä viestinnän kuluja. Rahoituksen määrä yhdelle hankkeelle on n. 100.000–150.000 euroa. Apurahahakemus tehdään tieteellisen hanketyöryhmän nimissä. Työryhmässä tulee mielellään olla edustettuna hankkeen kattamat eri tieteenalat. Yksi työryhmän jäsenistä toimii hankkeen vastuuhenkilönä. x

  Sökinstruktioner

  Apurahahaku on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on avoinna verkkopalvelussa https://apurahat.skr.fi/haku/UserLogin.aspx. Haku sulkeutuu klo 16 viimeisenä hakupäivänä. Tarkat hakuohjeet julkaistaan Suomen Kulttuurirahaston verkkosivuilla osoitteessa https://skr.fi/apurahat/maaliskuun-haku/argumenta ennen haun alkamista.

 • Tandem Industry Academia 2022

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Vaikuttavuussäätiön Tandem Industry Academia (TIA) on tarkoitettu tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteisen tutkimuksen ja liikkuvuuden tukemiseen. TIA-rahoitus on säätiön kehittämä ja kohdistettu vaikuttavuudeltaan kunnianhimoisille, kilpailua edeltäville yhteistutkimushankkeille, jotka edistävät sekä huippututkimuksen että elinkeinoelämän tavoitteita.

  Sökinstruktioner

  Tutustu hakuohjeisiin Säätiön verkkosivuilta ennen hakemista.

 • Tutkimusapuraha

  Beskrivning

  Reinhold Ekholmin säätiö julistaa haettavaksi 10.000 euron tutkimusapurahan, joka voidaan tarvittaessa jakaa useamman henkilön kesken. Säätiön apuraha on tarkoitettu FM-tutkinnon suorittaneille vähävaraisille nuorehkoille mieshenkilöille, jotka ovat suorittaneet syventävät opinnot latinan kielessä ja jotka opettavat tai harjoittavat tutkimusta tällä alalla.

  Sökinstruktioner

  Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo, tutkimussuunnitelma, opintosuoritusote ja selvitys taloudellisesta asemasta. Apurahan käytöstä pyydetään myös selvitys apurahakauden päätyttyä. Hakemukset toimitetaan pdf-muodossa säätiön hallitukselle osoitteeseen reinholdekholminsaatio(at)gmail.com. Hakemuksen voi tarvittaessa myös lähettää postitse (kysy sähköpostitse lisätietoja).

 • Maailmankirjallisuuden suomennostuki

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Kulttuurirahaston Maailmankirjallisuuden suomennostuki -apuraha on tukimuoto kustantamoille korkeatasoisen maailmankirjallisuuden suomentamiseen. Maailmankirjallisuuden suomennostukea voi hakea hankkeisiin, joissa käännetään laadukkaasti ja julkaistaan suomeksi korkeatasoinen, kulttuurista kiinnostuneelle laajalle aikuisyleisölle suunnattu oman aikamme maailmankirjallisuuden merkkiteos. Teos voi olla tyylilajiltaan proosaa, lyriikkaa tai esseitä.

  Sökinstruktioner

  Maailmankirjallisuuden suomennostuki -apurahaa voivat hakea kirjankustantamot ja kirjankustannusalalla toimivat rekisteröidyt yhteisöt. Apurahaa eivät voi hakea yksityishenkilöt, toiminimellä toimivat yksityiset ammatinharjoittajat tai yksityishenkilöistä koostuvat työryhmät. Haettavan kuluapurahan suuruus voi olla 5000–15 000 euroa. Apurahaa voi käyttää teoksen kääntämisestä ja julkaisemisesta aiheutuviin kuluihin. Haettavalla apurahalla tulee aina julkaista painettu kirja. Kirja on julkaistava 24 kuukauden kuluessa rahoituspäätöksestä. Tarkemmat hakuohjeet Kulttuurirahaston verkkosivuilla osoitteessa https://skr.fi/apurahat/maaliskuun-haku/maailmankirjallisuuden-suomennostuki-kustantamoille/maailmankirjallisuuden

 • Soitinlainat

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Suomen Kulttuurirahaston soitinkokoelmaan kuuluu viisikymmentäkuusi jousisoitinta ja yksi cembalo. Kokoelma on lajissaan maamme arvokkain. Soittimet on tarkoitettu lainattavaksi muusikkojen käyttöön määräajaksi. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta soittimien laina-aika on noin viisi vuotta. Kokoelman arvokkaimmat soittimet on nimetty arvosoittimiksi ja ne voidaan hakemuksesta luovuttaa saman henkilön käyttöön myös toiselle tai kolmannelle kaudelle.

  Sökinstruktioner

  Soittimia lainataan pääsääntöisesti ainoastaan Suomessa pysyvästi asuville henkilöille. Poikkeuksen muodostavat esimerkiksi suomalaisen hakijan ulkomailla suoritettavat opinnot. Soittimet luovutetaan lainansaajille viimeistään toukokuun jälkipuoliskolla.

 • Nordean Taidesäätiön juhlavuoden 2022 apuraha

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Nordean Taidesäätiö julistaa haettavaksi 20-vuotisjuhlavuoden apurahan suomalaisissa yliopistoissa tehtävään taidehistorian alan väitöskirjatutkimukseen sekä Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtoriopintojen ja opinnäytetyön loppuvaiheeseen. Apurahan suuruus on 22.000 euroa. Apurahansaajaa valittaessa kriteereinä huomioidaan menestyksekäs ja määrätietoinen eteneminen tutkimustyössä. Kuvataiteen hakijoita arvioitaessa huomioidaan tutkimuksen kiinnostavuus suhteessa nykytaiteen ajankohtaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin esteettisiin ja poliittisiin teemoihin sekä toiminnan taiteellista tutkimusta kehittävä ulottuvuus. Taidehistorian hakijoita arvioitaessa huomioidaan tutkimussuunnitelman tieteellinen korkeatasoisuus ja toteuttamiskelpoisuus sekä muu aktiivisuus tieteenalalla. Apurahaa voi hakea, jos tohtoriopintoja ja väitöskirjatyötä on jäljellä enintään kaksi vuotta. Ohjaajan lausunto työn vaiheesta on välttämätön, ja lausunnonantaja toimittaa sen sähköpostitse suoraan säätiön asiamiehelle. Apurahahakemusten arvioinnissa käytetään vertaisarviointia. Hakemus ja sen liitteet: - hakukirje henkilö- ja yhteystietoineen - ansio- ja julkaisuluettelo, josta käyvät myös ilmi viimeisen kolmen vuoden aikana myönnetyt rahoitukset - maisterin tutkintotodistus - korkeintaan neljän sivun pituinen työ- ja tutkimussuunnitelma (sisältäen lähdeluettelon) ja sen tiivistelmä (max. 1000 merkkiä) - ohjaajan lausunto Hakemus liitteineen tulee toimittaa 1.5.2022 klo 12 mennessä osoitteeseen: anu.kehusmaa@consult.nordea.com. Hakuajan jälkeen lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä. Apurahansaaja julkistetaan 17.6.2022. Apuraha on tarkoitettu työskentelykorvaukseksi. Kaikkien apurahansaajien eläkevakuuttaminen toteutetaan maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti. Apurahan saajat ja heidän henkilötietonsa ilmoitetaan lain mukaisesti Melalle. Lisätietoja apurahan saajan sosiaaliturvasta saa Melasta, Pl 16, 02101 Espoo, puh 020 630 0650 sekä www.mela.fi. Apurahan käytöstä tulee antaa säätiölle kirjallinen selvitys vuoden kuluessa apurahan maksamisesta.

 • Ålands självstyrelses jubileumsfond

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Lagtingets kanslikommission har anslagit 60.000 euro ur lagtingets jubileumsfond. Jubileumsfondens syfte är att stöda utbildning och forskning på postgradual nivå, alltså forskning efter magistersexamen. Kanslikommissionen delar årligen ut stipendier ur fondens avkastning. Stipendier kan ges för studier eller forskning på postgradual nivå till personer 1) som är hemmahörande på Åland eller 2) vars studier eller forskning är av särskilt intresse för Åland. Kanslikommissionen uppmuntrar ansökningar för forskning med anknytning till Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering, speciellt med tanke på Åland 100. Stipendier kan även ges för andra slags studier eller vetenskaplig forskning.

  Sökinstruktioner

  Ansökan ska vara inlämnad till lagtinget senast torsdagen den 7 april 2022 klockan 16.15. Ansökan skickas per e-post till victoria.lindblom@lagtinget.ax eller till Ålands Lagting, Pb 69, AX-22101 Mariehamn. För mer information se lagtingets hemsida: https://www.lagtinget.ax/lagtinget/stipendier.

 • Kevään apurahahaku

 • Stipendier för vetenskaplig forskning (alla vetenskapsgrenar)

  Beskrivning

  År 2022 utdelas sammanlagt 1 miljon euro till vetenskaplig forskning. Stipendierna är avsedda för personer som har avlagt minst magisterexamen eller motsvarande. Arbetsstipendier beviljas för högst ett halvt år. Halvårsstipendier är 13 000 euro för doktorander och 15 000 euro för postdoktorala forskare; kortare arbetsstipendier är proportionellt mindre.

  Sökinstruktioner

  Ansökningarna med bilagor (kort forskningsplan på högst 4 sidor, budget, CV) insänds i elektronisk form via stiftelsens webbtjänst, där även närmare anvisningar ges. En förteckning över beviljade stipendier publiceras på stiftelsens webbsida 1.7.2022. De sökande som beviljats stipendium underrättas då även per post.

 • Stipendiohjelmat maisteri- ja tohtoritason opintoihin/tutkimukseen Yhdysvaltoihin lukuvuodelle 2023-24!

  Beskrivning

  Unelmoitko Yhdysvalloissa opiskelusta? Fulbright Suomi -säätiö tarjoaa sinulle mahdollisuuksia näiden stipendiohjelmien kautta: ASLA-Fulbright Graduate Grant -stipendiohjelma tukee maisteri- ja tohtorivaiheen opintoja yhdysvaltalaisessa yliopistossa. Ohjelma soveltuu myös maisterivaiheen täydennysopintoihin sekä tohtorivaiheen tutkijavierailuun. Fulbright-Technology Industries of Finland Grant -stipendiohjelman avulla voi suorittaa teknologia-alojen maisteri- ja tohtorivaiheen opintoja yhdysvaltalaisessa yliopistossa. Ohjelma soveltuu myös maisterivaiheen täydennysopintoihin sekä tohtorivaiheen tutkijavierailuun. Fulbright-KAUTE Foundation Award tarjoaa mahdollisuuden suorittaa teknologia-, talous- ja kauppatieteiden tohtoritason opintoja tai tutkijavierailun yhdysvaltalaisessa yliopistossa.

  Sökinstruktioner

  Tarkat hakuohjeet julkaistaan ohjelmien sivulla: ASLA-Fulbright Graduate Grant -stipendiohjelma: https://www.fulbright.fi/fin-graduate Fulbright-Technology Industries of Finland Grant: https://www.fulbright.fi/grants-masters-studies/fulbright-technology-industries-finland-grants Fulbright-KAUTE Foundation Award: https://www.fulbright.fi/grants-doctoral-studies-and-research/fulbright-kaute-foundation-award

 • Wihurin rahaston apurahat 2022

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Apurahoja myönnetään tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloille. Apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Apurahoja myönnetään tieteen eri aloille väitöskirjatyöhön, väitöskirjatyön jälkeiseen tutkimukseen, post doc -vaiheen jälkeiseen tutkimukseen Suomeen palaavalle tutkijalle ja tutkimusryhmille. Lisäksi apurahoja myönnetään taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan eri aloille.

  Sökinstruktioner

  Apurahahakemuksia voi laatia ja lähettää hakuaikana toukokuussa Apurahojen verkkopalvelussa https://wihuri.apurahat.fi/haku/UserLogin.aspx?kieli=suomi. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 24.00 Suomen aikaa. Säätiö käsittelee vain hakuaikana lähetetyt hakemukset. Myöhästyneitä tai sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

 • Apurahat väitöskirjatyöhön ulkomailla

  Beskrivning

  Jatko-opiskeluapurahat on tarkoitettu ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneille suomalaisille, joiden ikä hakuajan päättyessä on enintään 26 vuotta. Tohtoriopintojen suorituspaikkana etusijalla ovat Britannian vanhimmat yliopistot. Muukin ulkomainen yliopisto tai tutkimuskeskus tulee kysymykseen, jos se on tutkimus- ja opintosuunnitelman kannalta perusteltua. Apuraha on kaksivuotinen, ja sen maksaminen aloitetaan vuonna 2023. Henkilökohtaisen väitöskirja-apurahan vuotuismäärä on 24 450 euroa. Myönnettäviin apurahoihin voi erikseen hakea lisäapurahan yliopistojen edellyttämiin pakollisiin opiskelukustannuksiin (esim. lukukausimaksut). Lisäksi apurahaan voi liittyä puoliso- ja lapsilisä, jotka kumpikin ovat 3 200 euroa vuodessa, sekä tarvittaessa vuotuinen sosiaaliturvaosuus (ns. MELA-maksu). Apurahakautta voidaan myöhemmin jatkaa kolmannella vuodella.

  Sökinstruktioner

  Apurahahakemus tehdään sähköiselle lomakkeelle, jonka saa säätiön kotisivulta www.oskhuttusensaatio.net . Hakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona. Hakemuksia koskevat suositukset tulee samoin lähettää sähköpostin pdf-liitetiedostona suoraan säätiön asiamiehelle. Sähköpostien on oltava perillä viimeistään 15. kesäkuuta 2022 osoitteella: timo.avist@helsinki.fi.

 • Post doc -apurahat ulkomaille

  Beskrivning

  Säätiöltä on mahdollista hakea rahoitusta myös ulkomailla tapahtuvaan post doc - tutkimustyöhön. Post doc -apuraha on tarkoitettu tohtorin tutkinnon suorittaneiden, enintään 35 vuotta täyttäneiden päärahoituslähteeksi (henkilökohtainen apuraha sekä matkakulut) keskimäärin vuoden mittaisessa työskentelyssä ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa.

  Sökinstruktioner

  Apurahahakemus tehdään sähköiselle lomakkeelle, jonka saa säätiön kotisivulta www.oskhuttusensaatio.net . Hakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona. Hakemuksia koskevat suositukset tulee samoin lähettää sähköpostin pdf-liitetiedostona suoraan säätiön asiamiehelle. Sähköpostien on oltava perillä viimeistään 15. kesäkuuta 2022 osoitteella: timo.avist@helsinki.fi.

 • Alfred Kordelinin säätiön päähaku

  Beskrivning

  Apurahat akateemiseen tieteelliseen työskentelyyn eri tieteenaloille Apurahoja voivat hakea vain yksityishenkilöt väitöskirjojen loppuunsaattamiseen, aloittavat post doc-tutkijat sekä tutkijat edellisiin liittyviin tutkimusvierailuihin. Henkilökohtainen 12. kuukauden työskentelyapuraha väitöskirjan viimeistelyyn on 26 000 euroa ja post doc -tutkimuksen käynnistämiseen 30 000 euroa. Apurahat ammattimaiseen taiteelliseen työskentelyyn Apurahoja voivat hakea vain yksityishenkilöt ja yhteisöt tiettyä tarkoitusta varten eri taiteenaloille. Apurahatyön lopputuloksena syntyy esimerkiksi tapahtuma, teos tai näyttely. Yksityishenkilöt voivat lisäksi hakea henkilökohtaista apurahaa taiteenalojen tohtorintutkintoon. Henkilökohtainen 12. kuukauden työskentelyapuraha on 26 000 euroa, ja yhteisöille myönnettävä kohdeapuraha 35 000 euroa.

  Sökinstruktioner

  Hakuaika on 1.-15. elokuuta 2022. Hakuaika alkaa ja päättyy klo 24.00 Suomen aikaa. Apurahaa haetaan säätiön apurahojen verkkopalvelussa. Apurahahakemuksia voi laatia ja lähettää apurahojen verkkopalvelussa ainoastaan hakuaikana. Hakemus ja liitteet on toimitettava verkkopalveluun hakuajan puitteissa. Lausuntoja, tutkintotodistuksia ja väittelylupia on mahdollista toimittaa määrättyyn päivään asti lausuntopalveluun ja apurahojen verkkopalveluun. Alakohtaiset ohjeet ja arviointikriteerit löydät säätiön verkkosivuilta: Tieteen apurahat: https://kordelin.fi/apurahat-tiede Kulttuurin apurahat: https://kordelin.fi/apurahat-kulttuuri

 • Apuraha

  Beskrivning

  Apurahaa voi hakea tieteelliseen ja taiteelliseen työhön sekä hankkeisiin tieteen, taiteen ja kulttuurin alalla. Hakemuksesta tulee ilmetä hakijan seivästöläiset sukujuuret tai muu yhteys Seivästöön. Säätiö myöntää apurahaa samalle hakijalle enintään kolme kertaa.

  Sökinstruktioner

  Hakemus on vapaamuotoinen, korkeintaan yhden A4-liuskan pituinen. Hakemuksesta tulee käydä selkeästi ilmi, mihin tieteen- tai taiteenalaan apurahaa haetaan. Hakemuksen tulee olla perusteltu ja selkeästi kirjoitettu ja tiiviisti esitetty. Kerro, mihin raha oikeasti käytetään. Hakemuksen liitteinä tulee olla ansioluettelo ja opintosuoritusote, post doc-vaiheessa tutkintotodistus. Taiteilijoilla liitteinä tulee olla enintään 10 kpl kuvia töistä A4-kokoisina paperitulosteina tai verkkoporfoliona. Hakemuksessa tulee ilmenä hakijan seivästöläiset sukujuuret tai muu yhteys Seivästöön. Hakemus tulee toimittaa kirjallisena tai sähköpostitse Seivästösäätiölle. Viimeisen hakupäivän postileima hyväksytään.

 • Alfred Kordelinin säätiön päähaku

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Apurahat akateemiseen tieteelliseen työskentelyyn eri tieteenaloille Apurahoja voivat hakea vain yksityishenkilöt väitöskirjojen loppuunsaattamiseen, aloittavat post doc-tutkijat sekä tutkijat edellisiin liittyviin tutkimusvierailuihin. Henkilökohtainen 12. kuukauden työskentelyapuraha väitöskirjan viimeistelyyn on 26 000 euroa ja post doc -tutkimuksen käynnistämiseen 30 000 euroa. Apurahat ammattimaiseen taiteelliseen työskentelyyn Apurahoja voivat hakea vain yksityishenkilöt ja yhteisöt tiettyä tarkoitusta varten eri taiteenaloille. Apurahatyön lopputuloksena syntyy esimerkiksi tapahtuma, teos tai näyttely. Yksityishenkilöt voivat lisäksi hakea henkilökohtaista apurahaa taiteenalojen tohtorintutkintoon. Henkilökohtainen 12. kuukauden työskentelyapuraha on 26 000 euroa, ja yhteisöille myönnettävä kohdeapuraha 35 000 euroa.

  Sökinstruktioner

  Hakuaika on 1.-15. elokuuta 2022. Hakuaika alkaa ja päättyy klo 24.00 Suomen aikaa. Apurahaa haetaan säätiön apurahojen verkkopalvelussa. Apurahahakemuksia voi laatia ja lähettää apurahojen verkkopalvelussa ainoastaan hakuaikana. Hakemus ja liitteet on toimitettava verkkopalveluun hakuajan puitteissa. Lausuntoja, tutkintotodistuksia ja väittelylupia on mahdollista toimittaa määrättyyn päivään asti lausuntopalveluun ja apurahojen verkkopalveluun. Alakohtaiset ohjeet ja arviointikriteerit löydät säätiön verkkosivuilta: Tieteen apurahat: https://kordelin.fi/apurahat-tiede Kulttuurin apurahat: https://kordelin.fi/apurahat-kulttuuri

 • Liikkuvuusapurahat taiteilijoille ja taidekriitikoille

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Liikkuvuusapurahan tavoitteena on mahdollistaa taiteilijoille ja taidekriitikoille ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelynsä tueksi. Taiteilijat kaikilta taiteen aloilta voivat hakea liikkuvuusapurahoja. Yksittäisen taiteilijan lisäksi hakijana voi toimia myös työryhmä tai rekisteröitynyt yhteisö, kuten esimerkiksi yhdistys. Haettavan apurahan suuruus voi olla 2 000–10 000 euroa kuluapurahana. Apurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esimerkiksi residenssityöskentelyyn, festivaaliosallistumisiin, näyttelyprojekteihin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin liittyvät matkat. Liikkuvuusapurahahaussa ei voi hakea työskentelyapurahaa, vaan työskentelyn rahoitus tulee toteutua muista lähteistä.

  Sökinstruktioner

  Hakemus tehdään Kulttuurirahaston verkkopalvelussa Elokuun haun hakuaikana. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16 Suomen aikaa. Päätökset apurahoista julkistetaan lokakuun loppuun mennessä. Liikkuvuusapurahoja voi hakea Kulttuurirahastosta myös maaliskuussa. Tarkemmat hakuohjeet Kulttuurirahaston verkkosivuilla osoitteessa https://skr.fi/apurahat/elokuun-haku/liikkuvuusapuraha-elokuun-haku

 • Suomen Kulttuurirahaston residenssipaikat vuodelle 2023

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Suomen Kulttuurirahasto myöntää vuosittain apurahoja työskentelyyn ulkomaisissa taiteilijaresidensseissä. Vuodelle 2023 avautuvissa residensseissä on joitakin poikkeuksia koronatilanteesta johtuen. Vuodelle 2023 haettavana ovat: Fabrikken, Kööpenhamina, Tanska, 3 kk kuvataiteilijoille Filba, Buenos Aires, Argentiina, 3 kk kirjailijoille NART, Narva, Viro, 3kk kuvataiteilijoille (taiteilija tai työpari) SeMa Nanji, Soul, Etelä-Korea, 3 kk kuvataiteilijoilla Tokyo Arts and Space Residency, Japani, 3 kk kuvataiteilijoille (taiteilija tai työpari) Triangle, New York, Yhdysvallat, 3 kk kuvataiteilijoille

  Sökinstruktioner

  Apurahoja haetaan Suomen Kulttuurirahaston Apurahanhakijan verkkopalvelussa. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16 Suomen aikaa. Kaikkiin residensseihin haetaan samalla lomakkeella. Kuvataiteen alan hakijat voivat hakea useampaan kohteeseen samalla hakemuksella. Tällöin työsuunnitelmassa tulee perustella, miten työskentely muuttuu kohteesta riippuen. Yhdellä hakukierroksella voi hakea joko Kulttuurirahaston tarjoamia residenssipaikkoja tai liikkuvuusapurahaa, mutta ei molempia. Lisätietoja hakemisesta: skr.fi/apurahat/elokuun-haku/residenssiapuraha

 • Maailma näyttämölle -apuraha

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Kulttuurirahaston Maailma näyttämölle -tukimuodon tavoitteena on saada suomalaiset teatterit käännättämään suomeksi ja esittämään 30 uutta, oman aikamme näytelmää eri puolilta maailmaa. Teatterit voivat hakea apurahaa ensimmäisen kerran Kulttuurirahaston elokuun 2022 haussa. Hakukierrokset toistetaan tulevina vuosina samaan aikaan. Yhteensä tämä uusi tuki näytelmien kääntämiseen ja esittämiseen vuosina 2022–2024 on 1,2 miljoonaa euroa. Maailma näyttämölle -apurahaa voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt ja yksityishenkilöistä koostuvat työryhmät.

  Sökinstruktioner

  Maailma näyttämölle -apurahaa voi hakea hankkeisiin, joissa suomennetaan ja tuotetaan korkeatasoinen ulkomainen oman aikamme näytelmäteos suomalaiselle teatterinäyttämölle. Näytelmän käännös on toteutettava 12 kuukauden kuluessa rahoituspäätöksestä ja sen esitykset on aloitettava 30 kuukauden kuluessa rahoituspäätöksestä. Myönnettävien apurahojen suuruus voi olla enintään 40 000 euroa. Apurahaa voi hakea • näytelmän käännös- ja esitysoikeuksien ostamiseen, • suomentamiseen, • näytelmän tuottamiseen ja esittämiseen, • sekä edellisten ohessa muihin hankkeesta mahdollisesti aiheutuviin kuluihin kuten esimerkiksi markkinointiin tai oheisohjelman tuottamiseen. Edellisen yhteydessä voi hakea lisäapurahaa saman näytelmän vierailunäytösten toteuttamiseen toisella paikkakunnalla yhteistyössä paikallisen teatterin tai muun soveltuvan näyttämön kanssa. Lisäapurahaa voi hakea vierailunäytösten toteuttamisesta aiheutuviin kuluihin. Tarkemmat hakuohjeet Kulttuurirahaston verkkosivuilla osoitteessa https://skr.fi/apurahat/elokuun-haku/maailma-nayttamolle

 • Vuosittainen apurahahaku

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Koneen Säätiö myöntää vuosittain apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Säätiö tukee humanistista, yhteiskuntatieteellistä, taiteellista ja ympäristöntutkimusta, ammatillista taiteellista työskentelyä sekä monialaisia tiedettä ja taidetta yhdistäviä hankkeita. Yleisen apurahahaun lisäksi säätiö järjestää teemahaun, joka kulkee tänä vuonna nimellä Suomalaisen demokratian nykytila ja haasteet. Emme myönnä rahoitusta psykologiseen, teologiseen, oikeustieteelliseen tai kauppatieteelliseen tutkimukseen ilman tieteidenvälistä ulottuvuutta. Lääketieteellistä tutkimusta ei tueta. Koneen Säätiön apurahaa voi hakea yksittäinen ihminen, työryhmä tai Y-tunnuksellinen yhteisö. Yleensä Koneen Säätiön apurahat on tarkoitettu suomalaisille työskentelyyn Suomessa tai ulkomailla ja ulkomaalaisille työskentelyyn Suomessa. Ulkomailla työskentelevät ulkomaalaiset voivat hakea apurahoja, jos työn tekijöillä tai aiheella on yhteys Suomeen. Apurahat on tarkoitettu käytettäväksi seuraavan kalenterivuoden aikana alkavaan työskentelyyn. Apurahan maksatuksen voi aloittaa aikaisintaan seuraavan vuoden tammikuussa. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti. Apurahaa voidaan myöntää enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kannustamme pitkäjänteiseen, monivuotiseen työskentelyyn sekä tieteessä että taiteessa.

  Sökinstruktioner

  Apurahaa haetaan Koneen Säätiön hakemusten verkkopalvelussa. Hakemus on lähetettävä 15.9.2022 klo 16 (Suomen aikaa) mennessä. Tarkempia ohjeita hakemisesta löytyy osoitteesta: https://koneensaatio.fi/apurahat/apurahanhakijalle/

 • Stiftelsernas post doc -pool

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Stipendier för postdoc-forskning utomlands. Söktider två gånger om året, 15.8.-15.9. och 1.1.-31.1.

  Sökinstruktioner

  Elektronisk ansökan och anvisningar om hur man söker, se www.postdocpooli.fi.

 • Turun Yliopistosäätiön syksyn apurahat

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Turun Yliopistosäätiön syksyn 2022 apurahat julistetaan Turun yliopiston väitöskirjatutkijoiden, tutkijoiden, opettajien, ja tutkimusryhmien haettaviksi 19.9.2022 mennessä. Haku tapahtuu verkkopalvelun kautta.

  Sökinstruktioner

  Apurahoja myönnetään seuraaviin tarkoituksiin: matka-apuraha kongressi- ja tutkimusmatkoihin ulkomaille, Granö-tutkijahuonestipendi ja Granö-residenssivastaava (jatkuva haku).

 • Sortavala-säätiön apurahat

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  SORTAVALA-SÄÄTIÖN APURAHAT Sortavala-säätiön apurahat on tarkoitettu 1. tutkimusapurahoiksi Sortavalan seudun ja muun Laatokan Karjalan alueen historiaan ja kulttuuriperinteeseen liittyvään tutkimukseen (väitöskirja, post. doc.); 2. opiskeluapurahoiksi tukemaan suku- ja perhetaustaltaan sortavalais- ja laatokankarjalaistaustaisten opiskelijoiden korkeakoulututkintojen loppuunsaattamista; 3. apurahoiksi Sortavalaa ja Laatokan Karjalaa käsittelevän taiteelliseen, kirjalliseen tai vastaavaan hankkeeseen; 4. toiminta-avustukseksi erityisesti lasten ja nuorten kehittymistä ja hyvinvointia koskevaan toimintaan. Apurahoista päätetään säätiön hallituksessa vuosittain loka-marraskuussa.

  Sökinstruktioner

  Hakemus tulee laatia säätiön sähköiseen apurahajärjestelmään https://sortavala-saatio.apurahat.net kirjautumalla järjestelmään apurahan hakijaksi ja täyttämällä siellä hakemus. Muita kuin sähköiseen apurahajärjestelmään tehtyjä hakemuksia ei käsitellä eikä oteta huomioon.

 • Stipendier för studerande

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Finlands Akademi och Svenska litteratursällskapet i Finland utlyser stipendier ur Holger Frykenstedts stipendiefond. Stipendier kan sökas av studerande vid universitet eller högskola i Finland som har haft förtjänstfulla framgångar i sina studier och skriver en magisteravhandling som behandlar kulturen i Finland eller svenskt 1700-tal eller svensk romantik.

  Sökinstruktioner

  Ansökan lämnas in via Svenska litteratursällskapets elektroniska ansökningssystem i september månad. Beloppet som kan sökas är 2 000 euro. Intyg över studieframgången och att avhandlingsämnet är godkänt ska bifogas ansökan.

 • Årligt understöd

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Årliga understöd för konst- och kulturföreningar - Understödet är avsett för konst- och kulturföreningar som är registrerade i Esbo. - Understödet beviljas för verksamhet i olika konst- och kulturföreningar. Årligt understöd till hembygds- och stadsdelsföreningar - Understödet är avsett för hembygds- och stadsdelsföreningar som är registrerade i Esbo. - Understödet beviljas för stadsdelsverksamhet.

  Sökinstruktioner

  Understöd för nästföljande år ansöks en gång om året. Årliga understöd för 2023 öppnas för ansökan 4.4.2022. Ansökan om understöd skickas inom utsatt tid per post till Esbo stads registratur, PB 1, 02070 Esbo stad eller per e-post till kirjaamo@espoo.fi. Vid behov kan man skicka sekretessbelagd e-post till registraturen via tjänsten securemail.espoo.fi. Ansökningstiden för kultur- och hembygdsföreningar för 2023 går ut 30.9.2022 kl.15.45. Föreningarna ska ansöka om årligt understöd i e-tjänsten för ansökan om kulturunderstöd. Tjänsten är endast tillgängliga under ansökningstiden. Webbformuläret som fylls i på e-tjänsten skickas inte till registraturen. I samband med ansökan lämnas - verksamhetsberättelse, bokslut och redovisnings- eller verksamhetsgranskningsberättelse för föregående år. Om understöd har beviljats för föregående år, lämnas dessa uppgifter i samband med utredningen. - verksamhetsplanerna för innevarande år och för följande år - budgeten för innevarande år och för följande år - utdrag ur föreningsregistret - föreningens stadgar (nya sökande). Besluten om de årliga understöden fattas av kulturnämnden i december. Innan du ansöker, studera Principer för beviljande av understöd. Redogörelse för årligt understöd Redogörelsen för förra årets (2021) årsunderstöd lönar sig att lämna in i samband med ansökan ifall sammanslutningen är en så kallad gammal sökande. Sista inlämningsdatumet för redogörelsen är detsamma som för ansökan, dvs. 16.5 kl. 15.45 eller 30.9 kl. 15.45. Om du lämnar in redogörelseblanketten som en bilaga till ansökan behöver du inte skicka in bilagorna från det förra verksamhetsåret två gånger. Redogörelseblanketten kan laddas ner från Till understördstagaren.

 • Stipendier och understöd

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Stipendier inom ekonomi och statistik, miljövård och teknologi, rättshistoria, teologi, bildkonst, musik och musikvetenskap, tonsättning, medicin (för resa), marinteknik och marinteknologi (för resa) samt för svenska språkets fortbestånd.

  Sökinstruktioner

  https://www.sls.fi/sv/ansokan-om-stipendier-understod#det-hr-kan-du-anska-om-i-september

 • Addiktiotutkimuksen työskentelyapurahat

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Alkoholitutkimussäätiö tukee erilaisten riippuvuuksien aiheuttamien haittojen, ongelmien, ehkäisyn ja hoidon tieteellistä tutkimusta. Tuki suuntautuu erityisesti alkoholiin ja muihin päihteisiin liittyviin kysymyksiin sekä rahapelihaittojen tutkimukseen. Apurahat tutkimustyöskentelyä varten ovat haettavissa vuosittain syyskuussa, myöntöpäätökset tehdään marraskuussa ja työskentely voi alkaa tammikuun alusta. Työskentelyjaksojen ajoituksesta voidaan sopia yhdessä säätiön kanssa. Vuonna 2021 saapuneiden hakemusten kokonaissummasta voitiin rahoittaa 35 %. Kokopäiväiseen tutkimustyöskentelyyn myönnettävien apurahojen kuukausisummat ovat maisteri-tutkinnon tai vastaavan suorittaneille 2000 euroa, tohtoreille 2500 euroa ja dosenteille 2750 euroa. Apurahan käyttämisestä osa-aikaisesti voi sopia erikseen säätiön kanssa. Työskentelyapurahoja voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Työskentelyapurahojen lisäksi tutkijoille voidaan myöntää kuluapurahaa tutkimukseen liittyvien muiden kustannusten kattamiseen sekä erikseen haettavaa matka-apurahaa ulkomaisiin tieteellisiin konferensseihin osallistumiseen.

 • Addiktiotutkimuksen matka-apurahat

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Alkoholi- ja huumetutkimuksen matka-avustuksia myönnetään ensi sijassa tutkimussopimustutkijoille heidän tutkimustyöskentelyynsä ulkomailla sekä tieteellisiin kokouksiin, joissa he pitävät säätiön rahoittamaan tutkimukseen liittyvän esitelmän. Rahapelitutkimuksen alueella matka-avustuksia jaetaan ensi sijassa Alkoholitutkimussäätiön työskentelytukea saaneille tutkijoille tutkimustyöskentelyyn ulkomailla tai tulosten esittelyyn tieteellisissä kokouksissa. Toissijaisesti matka-avustusta myönnetään muutoin Alkoholitutkimussäätiön tukea saaneiden tutkimushankkeiden raportointiin tieteellisissä kokouksissa. Matka-avustuksia voidaan myöntää myös muiden alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimushankkeiden raportointiin tieteellisissä kokouksissa, tutkimustyöskentelyyn ulkomailla sekä ulkomaisten tutkijoiden vierailuihin Suomessa.

  Sökinstruktioner

  Haku on sähköinen ja päättyy 30.9.2022 klo 16:00.

 • Seeking Solutions for Global Challenges Award

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  This award is designed to enable Finnish professionals and postdoctoral researchers to conduct research or professional projects in any discipline on topics of current and global importance at any appropriate U.S. institution or organization.

 • ASLA-Fulbright Research Grants for Senior Scholars

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  ASLA-Fulbright Research Grants for Senior Scholars program supports experienced researchers’ research visits to U.S. universities. The program awards grants for Finnish citizens who have completed their doctoral degree more than four years ago. The grants are available for periods of 3–12 months.

 • ASLA-Fulbright Research Grants for Junior Scholars

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  The ASLA-Fulbright Research Grants for Junior Scholars program supports young researchers’ research visits to U.S. universities. The program awards grants for Finnish citizens who have completed their doctoral degree less than four years ago. The grants are available for periods of 4–12 months.

 • ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellows Program

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  The ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellows Program supports doctoral students who are heading to the U.S. to advance their pre-doctoral research. The grants are available for periods of 6-12 months.

 • Tandem Industry Academia Professor 2022

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Tandem Industry Academia Professor -rahoitus on suunnattu yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa työskenteleville professoreille yrityksen kanssa toteutettavaa tutkimusta varten. Rahoituksen tavoite on kaksisuuntainen: antaa akateemiselle kumppanille ensikäden tietoa yritysten kannalta merkityksellisistä tutkimusongelmista ja yrityskumppanille ainutlaatuinen pääsy huipputason tutkimustietoon heitä kiinnostavilla aloilla.

  Sökinstruktioner

  Haku alkaa: 12.9.2022 Haku päättyy: 9.10.2022, klo 23:59 Haastattelukierros toiseen vaiheeseen kutsutuille: marraskuu (haastattelupäivät 25.11. ja 28.11.) Päätökset tehdään: joulukuun alku. Rahoituskausi: 12 kk ajoitettuna välille 1.1.2023–28.2.2026. Lue hakuohjeet ennen hakemuksen jättämistä: https://www.vaikuttavuussaatio.fi/hakuohjeet-tia-professor-rahoitushakuun/

 • Miina Sillanpään Säätiön apurahahaku

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Miina Sillanpään Säätiön hallitus on päättänyt, että vuonna 2022 apurahaa myönnetään tieteellisiin tutkimuksiin, joiden aiheet käsittelevät ikääntyneiden kulttuurihyvinvointia. Apurahat ovat tarkoitettu Suomessa tehtävään tutkimukseen ja niitä ei myönnetä taiteeseen liittyvään hanketoimintaan, taideprojekteihin tai taiteen tekemiseen. Apurahat maksetaan vuonna 2023.

  Sökinstruktioner

  Tarkemmat hakuohjeet julkaistaan elokuussa 2022 Miina Sillanpään Säätiön www-sivuilla. Säätiön hallitus päättää apurahojen jaosta joulukuun 2022 kokouksessaan.

 • Karjalan Kulttuurirahaston tapahtuma-avustukset

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Karjalan Kulttuurirahasto avustaa apurahoin laaja-alaisesti kanta-alueensa ja sen asujamiston henkistä ja aineellista vaurastumista sekä muuta karjalaista kulttuuritoimintaa. Säätiön alueellisesti kohdistetun apurahatoiminnan ensisijaisena painopisteenä on Etelä-Karjala ja Kymenlaakso sekä historiallisen Karjalankannaksen ja sen vaikutusalueen kulttuuri. Säätiö tukee väitöskirjatasolla ja post.doc. tasolla Karjalaan liittyvää ja karjalaista kulttuuria koskevaa tutkimustyötä. Säätiö ei myönnä apurahaa pro gradu- tasoisiin tai sitä alempiin opinnäytetöihin. Säätiö tukee ensisijaisesti sellaista kulttuurityötä, jota suoritetaan yhteisöjen piirissä tai yhteistyössä niiden kanssa. Karjalan Kulttuurirahastolla on vuosittain kaksi hakuaikaa, varsinainen hakuaika tammi-helmikuussa ja lisäksi syksyn hakuaika syys-lokakuussa. Ns varsinaisella hakuajalla tammi-helmikuussa on mahdollista hakea kaikkea säätiön toimialaan kuuluvaa tukea. Syksyn hakuaika on tarkoitettu ensisijaisesti seuraavana vuonna tai myöhemminkin järjestettävien kulttuuri- ym. tilaisuuksien ja tapahtumien tukemiseen. Apurahapäätökset säätiö tekee vuosittain huhtikuussa ja marraskuussa. Apurahapäätöksestä ilmoitetaan hakijoille kokouksen jälkeen sähköpostilla. Säätiön myöntämän apurahan käytöstä tulee antaa väliselvitys vuosittain sekä loppuselvitys hankkeen valmistuttua.

  Sökinstruktioner

  Apurahahakemuksen voi tehtä yksinomaan sähköisessä apurahajärjestelmässä. Muulla tavoin lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

 • Apuraha

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Otavan Kirjasäätiö jakaa vuosittain apurahoja ja avustuksia kirjalliseen toimintaan ja lukemista edistäviin hankkeisiin yksityishenkilöille ja yhdistyksille. Otavan Kirjasäätiön apurahoja jaetaan myös oppimateriaalien kehittämiseen. Apurahaa voivat hakea kirjailijat, oppikirjailijat, tietokirjantekijät, lasten- ja nuortenkirjailijat, sarjakuvantekijät, suomentajat, kääntäjät, kuvittajat, graafikot sekä kirjallisuutta ja lukemisharrastusta edistävät yhdistykset ja järjestöt.

  Sökinstruktioner

  Apurahaa haetaan Otavan Kirjasäätiön sähköisen hakujärjestelmän kautta: https://otavankirjasaatio.fi

 • Lokakuun haku

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Suomen Kulttuurirahasto myöntää Lokakuun hausta apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin. Apurahaa voivat hakea kaikki suomalaiset, Suomessa asuvat tai toimivat henkilöt ja yhteisöt. Hakea voivat myös muut, jos hakemuksella on selkeä, vahva yhteys Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin. Lokakuun haussa on mahdollista hakea joko tavanomaista työskentely- ja/tai kuluapurahaa tai apurahaa erityiskohteeseen, joita ovat Taidetta kaikille-, Tieteen lisämiljoona-, Tiedekasvatus-, Aika, paikka ja DNA- sekä Eminentia-apurahat. Apurahojen yleiset hakuohjeet koskevat näitä kaikkia. Erityiskohteilla on myös omat tarkentavat lisäohjeensa. Lisätietoja: https://skr.fi/apurahat/lokakuun-haku-keskusrahasto

  Sökinstruktioner

  Apurahoja haetaan verkkopalvelussa: https://apurahat.skr.fi/haku/UserLogin.aspx. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16.00 Suomen aikaa. Apurahojen yleiset hakuohjeet: https://skr.fi/apurahat/ohjeet/apurahojen-yleiset-hakuohjeet Erityiskohteiden ohjeet: https://skr.fi/apurahat/lokakuun-haku-keskusrahasto

 • Syksyn apurahahaku

 • Kalevi Kuitusen Säätiön apurahahaku

  Beskrivning

  Syksyn 2022 apurahahaku 17.10.2022-18.11.2022 Kalevi Kuitusen säätiö edistää kirjan ja kirjataiteen kehityksen tuntemusta ja tutkimusta sekä kiinnostusta bibliofiliaan. Säätiö julistaa haettavaksi apurahoja henkilöille, jotka harjoittavat tutkimusta säätiön tarkoitusta tukevilla aloilla. Apuraha voidaan myöntää yhdelle tai useammalle henkilölle.

  Sökinstruktioner

  Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma, ansioluettelo sekä selvitys hankkeen muusta rahoituksesta. Mahdollisia suosittelijoita pyydetään lähettämään suosituksensa suoraan säätiölle. Hakemukset toimitetaan postitse alla olevaan osoitteeseen. Hakemuksen täytyy mahtua postiluukusta eli kuoren paksuus maksimissaan 3,5 cm. Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 18.11.2022. Kuoreen tulee merkitä selvästi hakijan nimi. Ei postipaketteja eikä kirjattuja kirjeitä. Kirjatun kirjeen sijaan voi ostaa Postin lisäpalveluna Plus-merkin, jolloin kirjeen kulkua voi seurata. Mikäli hakemuksen postitus ei onnistu, vaan hakemuksen haluaa tuoda paikan päälle, on se tehtävä kirjakaupan aukioloaikana arkisin klo 11-18 ja la klo 11-16. Ei postiluukusta. Postiosoite: Kalevi Kuitusen säätiö c/o C. Hagelstamin Antikvaarinen Kirjakauppa Fredrikinkatu 35 00120 Helsinki

 • Ansökan om understöd

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Suomen Muinaismuistosäätiö myöntää avustuksia ja tukee taloudellisesti tutkimukseen liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa arkeologian, kansatieteen ja taidehistorian aloilla. Avustuksia voivat hakea arkeologian, kansatieteen tai taidehistorian aloilta valmistuneet (FM, FT). Avustuksia ei myönnetä työskentelyapurahoiksi.

  Sökinstruktioner

  Avustuksia haetaan sähköisesti. Hakemukset on lähetettävä säätiölle siten, että ne ovat perillä viimeisenä hakupäivänä klo 16.00 Suomen aikaa. Tämän ajankohdan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida.

 • 1. Vetenskap och forskning/Samfund 2. Doktorandstipendier

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  1. Forskningsinstitutioner kan söka bidrag för vetenskaplig forskning inom samhällsvetenskaper och ekonomi, humaniora, pedagogik och naturvetenskap. 2. Doktorander kan söka bidrag för doktorandstudier inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, ekonomi, naturvetenskaper och medicin.

  Sökinstruktioner

  Bidrag beviljas för forskning som gynnar det svenska i Finland.

 • Kimmo Kaivanto säätiön apuraha taiteen tutkimukseen ja taiteen tekemiseen

  Beskrivning

  Säätiö jakaa vuosittain 4–5 apurahaa taiteen tutkimukseen, tekemiseen ja artikkeleiden kirjoittamiseen. Vuosien 2022–2023 apurahojen kohdennettu teema on: ”Rauhanaate ja yhteiskuntakritiikki”. Tänä vuonna valinnoissa painotetaan ajankohtaisuutta sekä modernin yhteiskunnan erilaisia merkityssuhteita. Apurahan suuruus on ensisijaisesti 1 000 euroa, mutta voi vaihdella. Säätiön hallitus päättää apurahojen suuruuksista hakemusten perusteella

  Sökinstruktioner

  Lähetä hakemuksesi 30.11.2022 mennessä osoitteeseen apurahat(at)kimmokaivantofoundation.fi. Hakemuksen maksimipituus on yksi sivu (3000 merkkiä) sekä mahdolliset liitteet. Säätiön hallitus päättää kauden apurahojen saajat joulukuun loppuun mennessä. Kaikille hakijoille tiedotetaan valintojen tuloksista hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

 • KOURA-prisförslag

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  KOURA delar varje år ut priser till de bästa, delvis eller helt självproducerade inhemska innehållen som publicerats för första gången på Rundradions och MTV:s plattformar. Med den här blanketten kan du skicka in ditt eget förslag till det innehåll som ska belönas och de programskapare som ska belönas. Prisförslag kan skickas in av alla Yles, MTV:s och dess dotterbolags anställda.

 • Osk. Huttunen Fellow –apuraha lukuvuodelle 2023–2024

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Apuraha on tarkoitettu professoreille ja muille akateemisesti meritoituneille, vähintään dosenttitasoisille senioritutkijoille. Se mahdollistaa pääsääntöisesti akateemisen lukuvuoden (12 kk) mittaisen tutkimuskauden Cambridgen yliopistossa, kuitenkin stipendiaatille parhaiten soveltuvalla aloitus- ja lopetusajalla. Apuraha kattaa majoituksen ja ateriat perheystävällisessä Clare Hall -collegessa, sekä yliopistolaitoksen laskuttaman ’bench feen’. Apurahaan kuuluu myös henkilökohtainen apuraha, jonka suuruus on 10000-50000 euroa/12 kk. Henkilökohtaisen osuuden suuruus määräytyy tutkimuskauden pituudesta ja apurahan saajan muusta rahoitustilanteesta. Clare Hall –collegen jäsenyys antaa apurahan saajalle mahdollisuuden osallistua monipuolisesti sekä collegen että Cambridgen yliopiston toimintaan. Aikaisemmat apurahan saajat löytyvät säätiön verkkosivuilta.

  Sökinstruktioner

  Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää hakijan CV ja tutkimussuunnitelma (maksimipituus 5 sivua), rahoitussuunnitelma sekä kolme suosituskirjettä. Yhden näistä tulee olla kollegalta siitä Cambridgen yliopiston laitoksesta tai yksiköstä, jonka yhteydessä suunniteltu tutkimuskausi on tarkoitus toteuttaa ja jonne stipendiin kuuluva bench fee maksetaan. Hakuasiakirjat tulee lähettää sähköisesti yhtenä englanninkielisenä pdf-tiedostona säätiön verkkosivuilla annettujen ohjeiden mukaisesti. Suosituskirjeet tulee toimittaa sähköisesti pdf-tiedostona suoraan säätiön asiamiehelle.

 • Fulbright Finland Travel Grants for Research Collaboration

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Fulbright Finland Travel Grants for Research Collaboration are short-term travel grants for researchers from Finland to travel to the U.S. for a minimum of one week. The travel grant supports visits which advance research in the applicant’s field as well as initiate or advance institutional and research collaboration between Finland and the U.S. Applicants should also be prepared to share information about Fulbright Finland Foundation grant opportunities at their home and host institutions.

 • Chujo Watanabe - rahaston apuraha

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Tokiossa toimiva Japani-Suomi yhdistyksen rahoittama yksi apuraha (300.000 JPY) käytettäväksi vuoden 2023 loppuun mennessä. Apuraha on ensisijaisesti tarkoitettu Japanissa tapahtuvaan opiskelu- ja/tai tutkimustyöhön. Etusijalle asetetaan nuoret hakijat ja hakijalta edellytetään jonkinlaista japanin kielen taitoa. Aiempi osallistuminen Suomen ja Japanin väliseen ystävyystoimintaan on eduksi. Hakijan tulee myös olla valmis pitämään esitelmä Japani-Suomi yhdistyksen kokouksessa Japanissa tai kirjoittamaan artikkeli Japani-Suomi yhdistyksen lehteen.

  Sökinstruktioner

  Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy linkistä: https://forms.gle/vwTuXak27Fn2Ajwm8 Tarkempi ohjeistus osoitteessa: https://suomi-japani.net/yhdistys/apurahat/

 • Suuret kulttuurihankkeet 2023

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Suuret kulttuurihankkeet -rahoitus on tarkoitettu ajankohtaisille hankkeille, jotka voivat olla alaltaan niin tiedettä, taidetta, yhteiskunnallista toimintaa kuin niiden erilaisia yhdistelmiäkin. Suuri kulttuurihanke tuottaa kulttuurisesti ja yhteiskunnan kannalta merkittäviä tuloksia ja rakentaa suomalaisen tieteen, taiteen ja sivistyksen tulevaisuutta. Arvostamme erityisesti ennakkoluulottomuutta ja uusia avauksia. Tavoitteenamme on mahdollistaa mittava kulttuurihanke joko rahoittamalla hanke kokonaan tai toimimalla sen päärahoittajana. Apuraha on kaksivuotinen, ja sen määrä on yhteensä 100 000 – 300 000 euroa.

  Sökinstruktioner

  Apurahaa haetaan Alfred Kordelinin säätiön apurahojen verkkopalvelussa. Hakupalvelu avautuu 1. tammikuuta, ja haku päättyy 31. tammikuuta 2023 klo 24:00. Hakemusta tai liitteitä ei voi lähettää postitse tai sähköpostitse. Tutustu hakuohjeisiin ja kriteereihin säätiön verkkosivuilla: https://kordelin.fi/apurahat/suuret-kulttuurihankkeet-2

 • Kaupunki- ja kohderahastot 2023

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Alfred Kordelinin säätiöllä on yhdeksän kaupunkirahastoa ja seitsemän kohderahastoa. Sen lisäksi, että rahastot toteuttavat säätiön tarkoitusta, jokaisella rahastolla on oma paikallinen tai erityinen tehtävänsä. Valtaosalla rahastoista on julkinen haku vuosittain tammikuussa. Haettavien apurahojen suuruus voi olla muutamasta sadasta muutamaan tuhanteen euroon. Apurahaa voi hakea työskentelyyn tai kuluihin.

  Sökinstruktioner

  Apurahaa haetaan Alfred Kordelinin säätiön apurahojen verkkopalvelussa. Hakupalvelu avautuu 1. tammikuuta, ja haku päättyy 31. tammikuuta 2023 klo 24:00. Hakemusta tai liitteitä ei voi lähettää postitse tai sähköpostitse. Tutustu hakuohjeisiin ja kriteereihin säätiön verkkosivuilla kordelin.fi.

 • Työskentelyapuraha

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Suomalainen Konkordia-liitto myöntää korkeintaan 10.000 euron suuruisia työskentelyapurahoja naisille väitöskirjan tekemisen rahoittamiseksi. Apurahaa voivat hakea Suomen kansalaiset. Täysimääräisen tutkimusapurahan myöntämisen ehtona on, että hakijalla on hakuvuoden aikana vähintään neljän kuukauden mittainen rahoittamaton kausi, jonka hän aikoo käyttää päätoimiseen väitöskirjatyöhön.

 • Stiftelsernas post doc -pool

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Stipendier för postdoc-forskning utomlands. Ansökningstider två gånger om året, 15.8.-15.9. och 1.1.-31.1.

  Sökinstruktioner

  Elektronisk ansökan och anvisningar om hur man söker, se www.postdocpooli.fi.

 • Suomen Lähi-idän instituutin säätiön matka-apurahat 2023

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Suomen Lähi-idän instituutin säätiö jakaa matka-apurahoja Lähi-idässä suoritettavaan tutkimukseen ja tutkimukseen liittyviin matkoihin. Apurahoja voivat hakea suomalaiset tai Suomessa toimivat tutkijat ja väitöskirjatekijät. Apurahoja ei pääsääntöisesti myönnetä perustutkinto-opiskelijoille eikä konferenssimatkoihin. Apuraha tulee käyttää vuoden 2023 aikana. Hakemuksia arvioitaessa katsotaan eduksi pitkäkestoinen oleskelu alueella.

 • Stiftelsen för Finlands Mellanösterninstitut - Stipendier för studier i arabiska i Mellanöstern

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Stiftelsen beviljar stipendier för studier i det arabiska språket i minst en månad i Mellanöstern. Stipendium beviljas endast för att täcka kursavgifter, och det kan också sökas av studerande för grundexamen. Vid bedömningen av ansökningarna prioriteras sökande med avancerade kunskaper i arabiska. Vid bedömningen av ansökningarna gynnas långvariga kurser.

 • Opinnäytetyöpalkinto

  Beskrivning

  Palkinto myönnetään eläinaiheiselle opinnäytetyölle, joka edistää eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien käyttöä tai eläinten ja ihmisten hyvinvointia. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn merkitykseen eläinten kannalta, sen vaikuttavuuteen, sovellettavuuteen ja innovatiivisuuteen. Palkinto on avoin suomen, ruotsin tai englanninkielisille opinnäytetöille kaikilta tieteen aloilta. Palkinto myönnetään opinnäytetyölle, joka on valmistunut vuonna 2022 suomalaisesta oppilaitoksesta tai korkeakoulusta. Palkintosumma on 500 euroa.

  Sökinstruktioner

  Lähetä hakemuslomake (max 300 sanaa) säätiölle viimeistään 1.2.2023 sähköpostissa (jvws ät jvws.org). Löydät lomakkeen säätiön sivuilta www.jvws.org. Sisällytä hakemukseesi myös linkki opinnäytetyöhösi. Voit myös ehdottaa tuntemaasi ansiokasta opinnäytetyötä palkittavaksi.

 • Karjalan Kulttuurirahaston apurahat (yleinen hakuaika)

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Karjalan Kulttuurirahasto avustaa apurahoin laaja-alaisesti kanta-alueensa ja sen asujamiston henkistä ja aineellista vaurastumista sekä muuta karjalaista kulttuuritoimintaa. Säätiön alueellisesti kohdistetun apurahatoiminnan ensisijaisena painopisteenä on Etelä-Karjala ja Kymenlaakso sekä historiallisen Karjalankannaksen ja sen vaikutusalueen kulttuuri. Säätiö tukee väitöskirjatasolla ja post.doc. tasolla Karjalaan liittyvää ja karjalaista kulttuuria koskevaa tutkimustyötä. Säätiö ei myönnä apurahaa pro gradu- tasoisiin tai sitä alempiin opinnäytetöihin. Säätiö tukee ensisijaisesti sellaista kulttuurityötä, jota suoritetaan yhteisöjen piirissä tai yhteistyössä niiden kanssa. Karjalan Kulttuurirahastolla on vuosittain kaksi hakuaikaa, varsinainen hakuaika tammi-helmikuussa ja lisäksi syksyn hakuaika syys-lokakuussa. Ns varsinaisella (yleisellä) hakuajalla tammi-helmikuussa on mahdollista hakea kaikkea säätiön toimialaan kuuluvaa tukea. Syksyn hakuaika on tarkoitettu ensisijaisesti seuraavana vuonna tai myöhemminkin järjestettävien kulttuuri- ym. tilaisuuksien ja tapahtumien tukemiseen. Apurahapäätökset säätiö tekee vuosittain huhtikuussa ja marraskuussa. Apurahapäätöksestä ilmoitetaan hakijoille kokouksen jälkeen sähköpostilla. Säätiön myöntämän apurahan käytöstä tulee antaa väliselvitys vuosittain sekä loppuselvitys hankkeen valmistuttua.

  Sökinstruktioner

  Hakemuksen voi tehdä yksinomaan sähköisessä apurahajärjestelmässä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia ei käsitellä.

 • Tammikuun haku

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Maakuntarahastot myöntävät apurahoja maakunnassa asuville tai syntyneille hakijoille sekä siellä suoritettavaan tai siihen kohdistuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen työhön, ja erilaisiin kulttuurihankkeisiin. Uudenmaan rahaston apurahaa ei voi hakea tammikuun 2023 haussa. Kaikkien maakuntien (myös Uudenmaan) alueella on haettavana Tammikuun haun lisämiljoona sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen.

  Sökinstruktioner

  Apurahoja haetaan verkkopalvelussa: https://apurahat.skr.fi/haku/UserLogin.aspx. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16.00 Suomen aikaa. https://skr.fi/apurahat/tammikuun-haku-maakuntarahastot Apurahojen yleiset hakuohjeet: https://skr.fi/apurahat/ohjeet/apurahojen-yleiset-hakuohjeet

 • Yleinen haku

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)
 • Oskar Öflunds stiftelses stipendier

  Beskrivning

  Stiftelsens ändamål är att stödja inhemsk allmännyttig verksamhet genom att utdela understöd åt personer och samfund som verkar inom vetenskapens och kulturens olika områden. Stiftelsen utdelar understöd enligt följande uppdelning: -udda årtal (2023, 2025, 2027 osv.): vetenskaplig forskning -jämna årtal (2024, 2026, 2028 osv.) kulturell verksamhet och allmännyttiga ändamål.

  Sökinstruktioner

  Ansökningstid är årligen och börjar den 15 januari och pågår till den 15 februari. Utdelningsbesluten fattas i maj/juni och stipendierna betalas ut före utgången av juni. Ansökan görs i stiftelsens elektroniska ansökningssystem på svenska eller finska. Bilagorna till ansökan får lämnas in på engelska. Detaljerade anvisningar finns på stiftelsens webbplats.

 • Emil Aaltosen Säätiön apurahahaku 2023

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Apurahat 2023 ovat haettavina 15.1.–15.2.2023 välisenä aikana suomenkielisten tutkijoiden luovan tieteellisen työn tukemiseen. Haku koskee kaikkia tieteenaloja. Apurahojen hakijana voi olla yksityinen tutkija. Erityisesti pyritään tukemaan väitöskirjatyötä tekeviä tutkijoita ja vastavalmistuneita tohtoreita heidän jatkotutkimustyössään. Apurahavaihtoehtoja ovat nuoren tutkijan apurahat (34 000 euroa ja väitelleille 37 000 euroa 12 kuukaudeksi sisältäen kulumäärärahan), osavuotiset työskentelyapurahat (4–10 kuukaudeksi 9 700–27 100 euroa sisältäen kulumäärärahan), kannustusapurahat (5 000 euroa) ja kohdeapurahat (enintään 5 000 euroa esim. matka- ja konferenssikulujen kustannuksiin). Kolmivuotisten projektiapurahojen (200 000 euroa) tarkoituksena on tukea nuoria tutkijoita heidän itsenäisen uransa alkuvaiheissa ja oman tutkimusryhmän perustamisessa. Haettavina ovat myös säätiöön kuuluvan Teollisen kulttuurin tutkimusrahaston nuoren tutkijan apurahat, osavuotiset työskentelyapurahat, kannustusapurahat ja kohdeapurahat. Rahaston tarkoituksena on edistää teolliseen kulttuuriin eri näkökulmista kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta sekä tehdä tunnetuksi teollisen kehityksen ja muutoksen ulottuvuuksia ja niihin mahdollisesti liittyviä ongelmia ja haasteita. Tutkijoiden lisäksi myös yhteisöjen on mahdollista hakea kohdeapurahaa Teollisen kulttuurin tutkimusrahastosta, jos hakemus/tutkimus aihepiirinsä puolesta soveltuu rahoitettavaksi tästä rahastosta. Apurahahakemukset liitteineen toimitetaan verkkopalvelun kautta. Mahdolliset lausunnot jätetään erillisen sähköisen lausuntojärjestelmän kautta 20.2.2023 mennessä. Tarkemmat tiedot haettavista apurahoista, sähköinen hakemuslomake ja hakuohjeet sekä lausuntojärjestelmä löytyvät säätiön kotisivuilta www.emilaaltonen.fi > Hae apurahaa.

  Sökinstruktioner

  Apurahaa voi hakea 15.1.–15.2. välisenä aikana apurahojen verkkopalvelun kautta täyttämällä sähköinen hakemuslomake ja lähettämällä se liitteineen säätiön käsiteltäväksi. Käsiteltäväksi ei oteta sähköpostilla tai postitse lähetettyjä hakemuksia tai lausuntoja. Hakupalvelu sulkeutuu hakuajan päättyessä 15.2. klo 23.59 (Suomen aikaa). Verkkopalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai käyttäjätunnuksella. Hakuohjeet löytyvät säätiön verkkosivuilta www.emilaaltonen.fi > Hae apurahaa

 • Turun Yliopistosäätiön kevään 2023 apurahat

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Turun Yliopistosäätiön kevään 2023 apurahat (1 180 000 €) Turun yliopiston väitöskirjatutkijoille, tutkijoille, opettajille ja tutkimusryhmille. Haettavana ovat: väitöskirja-apurahat, tutkimusapurahat (projektit) / post doc -apurahat hiljattain väitelleille, matka-apurahat kongressi- tai tutkimusmatkoihin ulkomaille, Granö-tutkijahuonestipendit sekä paikat Granö tutkimus- ja verkostoitumistyöpajaan.

  Sökinstruktioner

  Haku tapahtuu verkkopalvelun kautta.

 • Apurahahaku

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Otavan Kirjasäätiö jakaa vuosittain apurahoja ja avustuksia kirjalliseen toimintaan ja lukemista edistäviin hankkeisiin yksityishenkilöille ja yhdistyksille. Otavan Kirjasäätiön apurahoja jaetaan myös oppimateriaalien kehittämiseen. Apurahaa voivat hakea kirjailijat, oppikirjailijat, tietokirjantekijät, lasten- ja nuortenkirjailijat, sarjakuvantekijät, suomentajat, kääntäjät, kuvittajat, graafikot sekä kirjallisuutta ja lukemisharrastusta edistävät yhdistykset ja järjestöt.

  Sökinstruktioner

  Apurahaa haetaan Otavan Kirjasäätiön sähköisen hakujärjestelmän kautta: https://otavankirjasaatio.fi

 • Epilepsiatutkimussäätiön apurahat

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Hae nyt tieteelliseen tutkimukseen Epilepsiatutkimussäätiön vuoden 2023 apurahaa. Apurahoja jaetaan lääketieteen ja hoitotieteen mutta myös muiden alojen väitöskirjatutkimukseen. Voit tiedustella tarkemmin asiamieheltä. Hakuaika on 1.2.-28.2.2023.

  Sökinstruktioner

  Lähetä hakemuslomake ja liitteet sähköisesti pdf-muodossa. Sähköistä lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa. Sähköiset asiakirjat on nimettävä seuraavasti: Hakemus_sukunimi.pdf ja liitteet Liite1_suositus.pdf. Lähetä Epilepsiatutkimussäätiön hallitukselle osoitettu hakemuksesi liitteineen 28.2.2023 mennessä osoitteeseen sari.kuitunen@utu.fi. Merkitse sähköpostin aihekenttään hakijan etunimi ja sukunimi. Varmista, että sähköposti kuitataan saapuneeksi 24 tunnin kuluessa sen lähettämisestä.

 • Julkinen apurahahaku 2023

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiön hallitus julistaa haettavaksi apurahoja Kanta-Hämeen ja Etelä-Pirkanmaan alueita tukeviin tutkimushankkeisiin. Apurahat ovat vapaasti kaikkien haettavissa ja apurahoja jaetaan seuraavin kriteerein: A. Nuori tutkija, 5000 euron apuraha tai apurahoja Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-aluetta tukevan tai aluetta hyödyntävän tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukemiseen. Apuraha on suunnattu tutkijanuran alkuvaiheessa oleville henkilöille. B. Työtä luovat, arkea helpottavat, yhteiskunnan ongelmia ratkaisevat innovaa-tiot, 3000 euron apuraha tai apurahoja Apurahat kohdennetaan Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-alueella uusia toimintamalleja ja uutta liiketoimintaa edistäviin innovaatioihin.

  Sökinstruktioner

  Apurahaa haetaan säätiön hakulomakkeella. Lomake ja ohjeet ovat saatavilla säätiön sivuilla, osoitteessa www.hakkts.fi / Julkinen apurahahaku. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja noudatamme Tietosuojalakia 1050/2018. Saapuneita hakemuksia ei palauteta. Säätiön hallitus päättää apurahan saajista 28.3.2023. Päätökset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse.

 • Ella och Georg Ehrnrooths stiftelses stipendier och understöd

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse delar årligen ut stipendier till förmån för vetenskaplig forskning. Stiftelsen delar i första hand ut stipendier till unga forskare som doktorerat och för slutförandet av doktorsavhandlingar. Ansökningstiden löper från januari till februari årligen. Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig forskning och litterär verksamhet. Stipendier beviljas inte till medicinsk forskning eller de vetenskapsgrenarna som omfattas av Magnus Ehrnrooths stiftelse, det vill säga matematik, fysik och kemi (inklusive biokemi och medicinsk kemi). Stipendier delas inte enbart för anskaffning av apparater, tryckkostnader eller kongressresor.

  Sökinstruktioner

  Ansökan görs på en elektronisk blankett. Ansökningsblanketten är tillgänglig från början av januari. Mera information: https://www.ellageorg.fi/om-stipendier/ansoekan

 • Februari stipendieutlysning

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Stipendier och understöd inom etnologi, folkloristik, historia, kulturhistoria, kyrkohistoria, litteraturvetenskap, litteraturhistoria, samhällsvetenskaper, svenska språket samt inom genealogi och biografi.

  Sökinstruktioner

  https://www.sls.fi/sv/ansokan-om-stipendier-understod#det-hr-kan-du-anska-om-i-februari

 • Addiktiotutkimuksen matka-apurahahaku

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Matka-apurahoja alkoholi- ja huumetutkimukseen sekä rahapelihaittojen tutkimukseen. Alkoholi- ja huumetutkimuksen matka-avustuksia myönnetään ensi sijassa tutkimussopimustutkijoille heidän tutkimustyöskentelyynsä ulkomailla sekä tieteellisiin kokouksiin, joissa he pitävät säätiön rahoittamaan tutkimukseen liittyvän esitelmän. Rahapelitutkimuksen alueella matka-avustuksia jaetaan ensi sijassa Alkoholitutkimussäätiön työskentelytukea saaneille tutkijoille tutkimustyöskentelyyn ulkomailla tai tulosten esittelyyn tieteellisissä kokouksissa. Toissijaisesti matka-avustusta myönnetään muutoin Alkoholitutkimussäätiön tukea saaneiden tutkimushankkeiden raportointiin tieteellisissä kokouksissa. Matka-avustuksia voidaan myöntää myös muiden alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimushankkeiden raportointiin tieteellisissä kokouksissa, tutkimustyöskentelyyn ulkomailla sekä ulkomaisten tutkijoiden vierailuihin Suomessa.

 • Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahat 2023

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakaa apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen tutkimukseen, taiteeseen, koulutukseen, kirjallisuuteen ja kansalaisjärjestöjen käytännön suojelutyöhön. Apurahoja jaetaan Säätiön yleisistä käyttövaroista ja kolmen erityisrahaston kautta. Säätiön yleisistä käyttövaroista jaetaan apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen ja kansalaisjärjestöjen toimintaan. Lisäksi jaetaan yksi tai kaksi apurahaa soiden tai metsien suojelututkimukseen tai suojelua edistäviin hankkeisiin (emeritusprofessori Rauno Ruuhijärven muistoapurahat). Luonnonsuojelurahastosta jaetaan apurahoja uhanalaisen lajien ja luontotyyppien suojeluun liittyvään tutkimukseen ja suojelua edistäviin hankkeisiin (Osuuskunta Tradekan nimikkoapurahat). Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaetaan apurahoja Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsittelevään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen. Jaossa on yksi tai kaksi puolen vuoden työskentelyapurahaa väitöskirjatyöhön sekä pienempiä kohdeapurahoja. Lisäksi jaetaan useita apurahoja soiden tai metsien suojelututkimukseen tai suojelua edistäviin hankkeisiin (emeritusprofessori Rauno Ruuhijärven muistoapurahat). Itämeri-rahastosta jaetaan apurahoja Itämeren valuma-alueen ekosysteemien suojeluun liittyvään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen Itämeri-yhteistyöhön. Jaossa on yksi tai kaksi puolen vuoden työskentelyapurahaa väitöskirjatyöhön (Wärtsilä Oyj Abp nimikkoapurahat) sekä pienempiä kohdeapurahoja.

  Sökinstruktioner

  Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella, johon tulee liittää mm. tutkimus- tai työsuunnitelma, ansioluettelo tai vapaamuotoinen kuvaus aikaisemmasta toiminnasta sekä selvitys muista haettavista apurahoista. Hakulomake ja tarkemmat ohjeet löytyvät Säätiön www-sivuilta hakuajan alkaessa. Sähköiset hakemukset toimitetaan Suomen Luonnonsuojelun Säätiön sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään perjantaina 31.3.2023.

 • Liikkuvuusapurahat taiteilijoille ja taidekriitikoille

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Liikkuvuusapurahan tavoitteena on mahdollistaa taiteilijoille ja taidekriitikoille ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelynsä tueksi. Taiteilijat kaikilta taiteen aloilta voivat hakea liikkuvuusapurahoja. Yksittäisen taiteilijan lisäksi hakijana voi toimia myös työryhmä tai rekisteröitynyt yhteisö, kuten esimerkiksi yhdistys.

  Sökinstruktioner

  Haettavan apurahan suuruus voi olla 2 000–10 000 euroa kuluapurahana. Apurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esimerkiksi residenssityöskentelyyn, festivaaliosallistumisiin, näyttelyprojekteihin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin liittyvät matkat. Liikkuvuusapurahahaussa ei voi hakea työskentelyapurahaa, vaan työskentelyn rahoitus tulee toteutua muista lähteistä. Liikkuvuusapurahoja voi hakea Kulttuurirahastosta myös elokuussa. Tarkemmat hakuohjeet Kulttuurirahaston verkkosivuilla osoitteessa https://skr.fi/apurahat/maaliskuun-haku/liikkuvuusapuraha-maaliskuun-haku

 • Taide² (Taide toiseen) -apuraha

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Taide² (Taide toiseen) -apurahalla tuetaan korkealaatuisia ja sisällöltään merkityksellisiä taidehankkeita, joilla tavoitellaan entistä suurempia yleisömääriä. Apurahaa voivat hakea taiteen alan rekisteröidyt yhteisöt, säätiöt ja julkiset taidelaitokset tarvittaessa yhteistyössä keskenään tai vapaiden toimijoiden kanssa. Kulttuurirahasto haluaa näillä apurahoilla tukea taidetta, joka on merkityksellistä yhä useammille ihmisille ja sitä kautta koko yhteiskunnalle. Tukimuodon päämääränä on rahoittaa taidehankkeita, jotka puhuttelevat ja koskettavat asiantuntijoiden lisäksi laajempaa yleisöä. Koska lipputulojen merkityksen taiteen rahoituslähteenä voidaan olettaa kasvavan, tavoite tukee myös taidetuotantojen taloudellisen pohjan vahvistamista. Haettavan apurahan suuruus voi olla 100 000–300 000 euroa. Apurahoja myönnetään enintään viisi.

  Sökinstruktioner

  Apurahahaku on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen haku on avoinna vuorovuosina Maaliskuun hakukierroksella Kulttuurirahaston verkkopalvelussa. Haku sulkeutuu klo 16 viimeisenä hakupäivänä. Hakijoille ilmoitetaan jatkoon pääsystä toukokuussa. Haun toinen vaihe on avoinna jatkoon valituille hakijoille Elokuun kierroksella. Toisen vaiheen tulokset julkistetaan lokakuun loppuun mennessä. Tarkemmat hakuohjeet Kulttuurirahaston www-sivuilla osoitteessa https://skr.fi/apurahat/maaliskuun-haku/taide2

 • Vuokon Luonnonsuojelusäätiön apurahat 2023

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Vuokon Luonnonsuojelusäätiön apurahoja voi hakea 1.2.–31.3.2023. Jaamme vuonna 2023 apurahoja noin 15-20.000 euroa. Apurahat jaetaan useiden hankkeiden kesken. Myönnettävät apurahat ovat tyypillisesti tasolla 500–2000 euroa hankkeesta ja suojelullisesta merkittävyydestä riippuen. Säätiö tukee luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä Suomessa. Apurahahankkeen tulee kohdistua mahdollisimman suoraan käytännön luonnonsuojeluun. Suosimme hankkeita, joilla parannetaan uhanalaisten lajien tai elin- ympäristöjen tilannetta tai tuntemusta. Opinnäytetöitä, julkaisuja tai muita tieteellisiä tutkimuksia tuetaan silloin, kun ne liittyvät samalla välittömään suojelutyöhön. Säätiöllä on erityisalueita, joihin etsimme hyviä apurahaprojekteja. Vuonna 2023 erityisteemoina ovat: - hyönteiskadon ja pölyttäjien tutkimus - suo- ja kosteikkoluonnon seuranta ja suojelu - paahdeympäristöjen, kuten harjualueiden, radan- ja tienvarsien sekä entisten soranottoalueiden hoito, ennallistaminen ja suojelu - rantaluonnon tuntemus, hoito ja suojelu - lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen edistäminen Perusteemanamme ovat kaikenlaiset hankkeet, jotka suojelevat monimuotoisuutta ja uhanalaisia lajeja konkreettisella tavalla. Perhoset ja hyönteiset ovat usein kohteenamme, mutta tuemme kaikkien eliöryhmien suojelua. Hakijalla tulee olla hyvä asiantuntemus hankkeen aihealueella. Säätiö edellyttää loppuraporttia tai vastaavaa esitystä toteutetusta hankkeesta.

  Sökinstruktioner

  Apurahaa haetaan netissä täytettävällä hakulomakkeella (huomaa, että linkit aukeavat vain hakuaikana). Käytössä on kaksi eri lomaketta. - Kun käytössäsi on Google-tili, voit helposti lähettää lomakkeen mukana hakemukseesi mahdollisesti kuuluvat liitteet. Tämä on toivomamme tapa. - Jos sinulla ei ole Google-tiliä: Jos käytät tätä lomaketta, lähetä liitteet erikseen lomakkeessa mainittuun osoitteeseen. Hakulomakkeessa on ohjeet hakemuksen tekemiseen. Suosittelemme tutustumaan ohjeisiin ja lomakkeeseen ennen hakemuksen täyttämistä. Tarvitset lomakkeen täyttämiseen Internet-yhteyden. Muulla tavalla laadittuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

 • Tutkimusapuraha

  Beskrivning

  Reinhold Ekholmin säätiö julistaa haettavaksi 10 000 euron tutkimusapurahan, joka voidaan tarvittaessa jakaa useamman henkilön kesken. Säätiön apuraha on tarkoitettu FM-tutkinnon suorittaneille vähävaraisille nuorehkoille mieshenkilöille, jotka ovat suorittaneet syventävät opinnot latinan kielessä ja jotka opettavat tai harjoittavat tutkimusta tällä alalla.

  Sökinstruktioner

  Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo, tutkimussuunnitelma, opintosuoritusote ja selvitys taloudellisesta asemasta. Apurahan käytöstä pyydetään myös selvitys apurahakauden päätyttyä. Hakemukset toimitetaan pdf-muodossa säätiön hallitukselle osoitteeseen: reinholdekholminsaatio@gmail.com. Tarvittaessa hakemuksen voi lähettää myös postitse (kysy sähköpostitse lisätietoja).

 • Utlysning av projektmedel

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  SLS utlyser medel att söka för forskningsprojekt, dels som en öppen utlysning och dels som en tematisk utlysning med temat "Centrum och periferi".

  Sökinstruktioner

  https://www.sls.fi/sv/ansokan-om-projektmedel https://ansokan.sls.fi/

 • Maailmankirjallisuuden suomennostuki kustantamoille -apuraha

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Kulttuurirahaston Maailmankirjallisuuden suomennostuki -apuraha on tukimuoto kustantamoille korkeatasoisen maailmankirjallisuuden suomentamiseen. Maailmankirjallisuuden suomennostukea voi hakea hankkeisiin, joissa käännetään laadukkaasti ja julkaistaan suomeksi korkeatasoinen, kulttuurista kiinnostuneelle laajalle aikuisyleisölle suunnattu oman aikamme maailmankirjallisuuden merkkiteos. Teos voi olla tyylilajiltaan proosaa, lyriikkaa tai esseitä.

  Sökinstruktioner

  Maailmankirjallisuuden suomennostuki -apurahaa voivat hakea kirjankustantamot ja kirjankustannusalalla toimivat rekisteröidyt yhteisöt. Apurahaa eivät voi hakea yksityishenkilöt, toiminimellä toimivat yksityiset ammatinharjoittajat tai yksityishenkilöistä koostuvat työryhmät. Haettavan kuluapurahan suuruus voi olla 5000 – 15 000 euroa. Apurahaa voi käyttää teoksen kääntämisestä ja julkaisemisesta aiheutuviin kuluihin. Haettavalla apurahalla tulee aina julkaista painettu kirja. Kirja on julkaistava 24 kuukauden kuluessa rahoituspäätöksestä. Tarkemmat hakuohjeet Kulttuurirahaston verkkosivuilla osoitteessa https://skr.fi/apurahat/maaliskuun-haku/maailmankirjallisuuden-suomennostuki-kustantamoille/maailmankirjallisuuden

 • Ålands självstyrelses jubileumsfond

  Beskrivning

  Stipendier ur Ålands självstyrelses jubileumsfond för studier och forskning på postgradual nivå. Stipendier kan utdelas till personer som är hemmahörande på Åland eller vars studier eller forskning är av särskilt intresse för Åland.

  Sökinstruktioner

  finns på www.lagtinget.ax

 • Audiovisuaalisen musiikkituotannon tuki

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Audiovisuaalista eli AV-tukea myönnetään audiovisuaalisiin musiikkilähtöisiin tuotantoihin, joiden kohteena on kotimainen esittävä ja/tai luova säveltaide. Tuettavia ohjelmatyyppejä ovat esim. musiikkivideot, musiikkiaiheiset dokumentit ja elokuvat sekä muut suomalaista musiikkia edistävät av-tuotannot. Tuesta päättää av-alan ammattilaisista koostuva raati, joka perustaa päätöksensä teoksen kuvan ja äänen taiteelliseen ja ammatilliseen tasoon ja merkitykseen. Keskeisenä kriteerinä on tuotannon musiikillinen sisältö ja merkitys sekä se miten hanke edistää suomalaista musiikkia. Tuen tavoitteena on monipuolisen AV-tuotannon tukeminen. AV-tuki kohdistetaan ammattimaisiin tai ammattilaisuuden potentiaalia sisältäviin hankkeisiin. Oppilastyönä tehtäviä tuotantoja ei tueta. Tukea ei myönnetä soitin- eikä laitehankintoihin.

  Sökinstruktioner

  Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella. Kirjaudu palveluun henkilö-, yhdistys- tai yrityskohtaisilla tunnuksilla. ... Hakuaika päättyy kaikkina hakupäivinä klo 24.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Tukea ei myönnetä jälkikäteen. (Poikkeukset äänitetuotantotuki ja av-tuki, joista tiedot tukimuodon kohdalla). Lisää halutessasi hakemukseen muita liitteitä tekstitiedostona (word, pdf). Vältä tarpeettomia liitteitä esim. lehtiartikkelit, valokuvat, julisteet. Tukea ei myönnetä soitin- eikä laitehankintoihin. Laadi hakemus mahdollisimman realistiselta pohjalta. Harkitse myös tarkkaan, miten suurta tukisummaa haet. Myönnetyt tukisummat ovat useimmiten 30–50 % hankkeen kustannusarviosta.

 • Tandem Industry Academia Postdoc 2023

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Funded by the Finnish Research Impact Foundation, Tandem Industry Academia Postdoc (TIA) supports joint research projects between academic and industrial partners and promotes mobility across the academia-business interface. The TIA funding model has been developed by FRIF with a view to encouraging ambitious precompetitive projects that further the aims of both leading-edge academic research and business and industry.

  Sökinstruktioner

  Please check the application guidelines on the Foundation's website before applying.

 • Kevään apurahahaku

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)
 • Stipendier för verksamhet som främjar folkbildning och allmänt väl

  Beskrivning

  År 2023 utdelas sammanlagt 1 miljon euro till enskilda personer, föreningar, arbetsgrupper eller nätverk för verksamhet som främjar folkbildning och allmänt väl. Storleken på enskilda stipendier är i genomsnitt ca 3 000 €. Årets 2023 stipendier kommer inte som regel att delas ut till vetenskapliga forskningsprojekt, såsom doktorsavhandlingsarbete.

  Sökinstruktioner

  Ansökningarna med bilagor (kort projektplan på högst 4 sidor, budget, den sökandes CV) insänds i elektronisk form via stiftelsens webbtjänst (https://www.ottomalm.fi), där även närmare anvisningar ges. En förteckning över beviljade stipendier publiceras på stiftelsens webbsida 1.7.2023. Stipendiemottagare underrättas per e-post. Inga förhandsbesked ges om utdelningsbesluten.

 • 2023 April Drakamöllan Nordiskt Forum för Kultur och Vetenskap

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  SLS utlyser stipendier för två veckors vistelser 23.10–5.11.2023 på Drakamöllan – Nordiskt Forum för Kultur och Vetenskap. Gården Drakamöllan i Skåne, Sverige, erbjuder den idealiska inramningen för den som har behov av att fokusera på ett angeläget projekt, att tränga in i ett nytt område, slutföra en uppgift eller för skapande i vid bemärkelse. Stipendiet kan sökas av längre hunna forskare inom humaniora och samhällsvetenskaper verksamma i Finland, opinionsbildare (författare, journalister, konstnärer, samhällspåverkare etc.) verksamma i Finland. Ansökan är öppen 1–30.4.2023.

 • Hedmanska jubileumårets stipendium

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Det 25.000 euro stora Hedmanska jubileumårets stipendium delas ut för finsk museal forskning eller till ett utvecklingsprojekt som stöder finsk museal verksamhet. Forskningsområdet kan vara konsthistoria, arkeologi, konservering, kulturhistoria, historia, museologi eller annan forskning som stöder museiverksamhet. Forskningsarbetet bör vara skrivet på finska, svenska eller engelska. Stipendiet kan beviljas till en privatperson, arbetsgrupp och samfund, inhemska eller utländska.

  Sökinstruktioner

  Jubileumårets sipendium för året 2023 lediganslås härmed att sökas. Ansökningstiden utgår 30.4.2023. Sökandet sker skriftligen genom att fylla i ansökningsblanketten som finns på stiftelsens hemsida och tillställa den till följande adress: Österbottens museum / Hedmanska jubileumårets stipendium Skolhusgatan 2 65100 Vasa Ansökningarna bör vara framme senast sista ansökningsdagen (poststämpel godkänns). Ansökningar som är skickade elektroniskt behandlas inte. Ansökningsblanketten kan inte kompletteras till väsentliga delar efter att ansökningstiden gått ut.

 • Lisa Andström- stipendierna

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Teman för våren 2023 är följande: 1 Klimatförändringens och biodiversitetsförlustens effekter på kvinnornas liv i utvecklingsländer 2 Att stärka resiliensen under exceptionella omständigheter i Finland; effekterna av pandemin på unga kvinnors mentala hälsa eller effekterna av pandemin på den åldrande befolkningens långvariga isolation 3 Att genom kulturella medel ge stöd åt flickor och unga kvinnor som drabbats av nätvåld eller trakasseri på nätet Vi delar ut olika stipendier totalt minst för 6000 euro. Stipendierna beviljas för kvinnor som bor i Finland eller Estland för forskning, fortsättningsutbildning eller projekt som hänför sig till utbildning. Ansökningar skall lämnas in senast den 1.5.2023 kl. 22.00. Stipendierna delas ut i Varkaus den 7.10.2023. Lisa Andström-stipendier finansieras från Lisa Andströms fond, https://zonta.fi/lisa-andstrom-rahasto/

  Sökinstruktioner

  Ansökningsformulär: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/803f6763-9d43-44da-9764-b9c6323c977e?displayId=Fin2720996 På ansökningsformulären hittar du tillägsinformation som behövs

 • Informationsspridningens stipendier 2023

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Delegationen för informationsspridning beviljar informationsspridningens stipendier till privatpersoner eller medlemmar i arbetsgrupper (ej samfund eller föreningar) för framtagande av arbetsplaner som tjänar informationsspridning, närmast som ersättning för kreativt arbete. Med stipendierna som beviljas understöds mångsidig och förnyande facklitteratur och publicering av faktaprodukter genom flera kanaler. Skönlitterärt material, översättningar, läroböcker och vetenskaplig forskning faller däremot utanför ramen för stipendierna. Översättningsstöd beviljas bl.a.av FILI vid Finska Litteratursällskapet. För mer information, se stipendiernas ansökningsannons i adressen tjnk.fi. Stipendier för informationsspridning beviljas huvudsakligen som personliga stipendier till stödjande av kreativt arbete och för ett antal arbetsmånader. Projektstipendiernas belopp överensstämmer med storleken av de biblioteksstipendier och -stöd som beviljas till författare och översättare, innefattande LFöPL-andelen. 4 000 euro för två månaders arbete (Obs! Ingen LFöPL-skyldighet) 8 000 euro för fyra månaders arbete 12 000 euro för sex månaders arbete 16 000 euro för åtta månaders arbete Vid specialfall och på motiverade grunder kan stipendierna användas för att täcka kostnader av teknisk art. Under 2022 delades stipendier ut till ett sammanlagt värde av 400 000 euro. Stipendiebesluten fattas i slutet av september. Stipendieperioden kan börja tidigast efter beslutet.

  Sökinstruktioner

  Ansökningstidenför informationsspridningens stipendier är årligen i maj. Ansökningstjänsten öppnar den 1 maj och stänger kl. 16.00 den sista vardagen i maj. Obs. efter att ansökningstjänsten har stängt kan ansökan inte längre skickas. Ansökan görs på TSV ansökningsportalens elektroniska blankett i adressen avustukset.tsv.fi Anvisningar för ifyllande av ansökan: Sökandens uppgifter Sökanden fyller i sina person- och kontaktuppgifter. Information om kön används endast för statistikföring av ansökningarna. För projekt av arbetsgrupper ska varje medlem fylla i en egen ansökningsblankett. Stipendium som söks Projektets namn Här anges projektets namn eller arbetsnamn. I projekt av arbetsgrupper meddelar varje medlem samma projektnamn i sin egen ansökan. Arbetsgrupp I denna punkt anges om det är fråga om ett projekt av en arbetsgrupp. Varje sökande i arbetsgruppen fyller i en egen ansökan. Projektform Bara en av följande projektformer kan väljas för stipendiet som söks: 1. Faktabok: Stipendiet är avsett för faktaböcker som sprider ny information. Verket kan publiceras i tryckt eller elektroniskt format. Stipendiet beviljas inte för vetenskaplig forskning, forskningslitteratur, läromedel, handböcker eller med dessa jämförbara verk, såsom för facklitteratur inom snäva områden, och inte heller för översättningar. Stipendiet beviljas inte för kostnader. 2. Annan facklitteratur: Stipendiet är avsett för faktaprodukter som sprider ny information. Projektformen innebär facklitterärt skrivande som publiceras på annat sätt än genom faktaböcker. Det kan till exempel röra sig om manuskript för dokumentärfilmer samt artiklar i tidskrifter, tidningar och nätpublikationer. Stipendiet beviljas inte för kostnader. 3. Informationsspridningens samarbete: Stipendiet är avsett för försöksverksamhet för nya samarbetsformer inom informationsspridning, i synnerhet för att stödja överförandet av information mellan forskarkåren och beslutsfattarna, projekt som ligger i gränslandet mellan vetenskap och konst, samt vetenskapsfostran. Projekten kan till exempel innebära fadderverksamhet inom vetenskap samt tillhörande utbildning, forskningsworkshops och övrig inkluderande verksamhet, utbildning inom informationsspridning och vetenskapskommunikation, projekt som använder konstnärliga uttryckssätt (exempelvis teater) för att sprida information, stöd för utställningsverksamhet samt andra innovativa och inkluderande samarbetsformer. Stipendiet beviljas för kostnader endast när det finns mycket välgrundade skäl. Sökanden lägger fram kostnaderna jämte motiveringar som en separat helhet i arbetsplanen. Exempel på godtagbara kostnader är utgifter för utbildningsmaterial eller liknande, utgifter för att ordna evenemang samt publiceringskostnader. 4. Annan informationsspridning: Stipendiet är avsett för någon annan faktaprodukt som sprider ny information. Det kan till exempel röra sig om produktion av dokumentärfilmer, informationsspridning genom flera kanaler samt andra innovativa former av informationsspridning. Stipendiet beviljas för kostnader endast när det finns mycket välgrundade skäl. Sökanden lägger fram kostnaderna jämte motiveringar som en separat helhet i arbetsplanen. Exempel på godtagbara kostnader är utgifter för att genomföra projektet, och publiceringskostnader. Biblioteksklass Om projektformen är faktabok, markeras den biblioteksklass till vilken den i första hand tillhör. Klassifikationssystemet för allmänna bibliotek finns här. Det går bara att välja en klass. Klassen kan förändras under projektets gång och den angivna klassifikationsinformationen binder inte den ansökande. Informationen används endast för statistikföring av ansökningarna. Projekt riktat till barn och unga I denna punkt anges om det är fråga om ett projekt som riktar sig till barn eller ungdomar. Stipendium som söks Stipendierna beviljas som arbetstid: 2, 4, 6 eller 8 månader. Arbetsgrupp Stipendier beviljas till privatpersoner. I en arbetsgrupp lämnar varje medlem in en egen ansökan. Arbetsgruppens ledare kan inte ansöka på arbetsgruppens andra medlemmars vägnar. Belopp som söks Belopp som söks-fältet kan inte redigeras. Mera information på Stipendier-sidan Offentlig projektbeskrivning I fältet skrivs en kort beskrivning över projektets centrala innehåll och målsättningar (d.v.s. projektets synopsis). Om projektet får finansiering, kommer delegationen att på sin webbplats lägga ut en offentlig projektbeskrivning i den form som den anges i ansökan. Den sökande ansvarar för beskrivningens innehåll, tydlighet och språkdräkt. Publicering av beskrivningen på delegationens webbplats kan förbjudas om så önskas (se slutet på blanketten). Fältet rymmer högst 500 tecken. Arbetsplan I arbetsplanen anges vad man tänker genomföra, vem som genomför och hur, när och varför man gör det. Arbetsplanen får formuleras fritt, men det rekommenderas att bl.a. följande saker anges: Innehållsplan mer omfattande beskrivning av projektets innehåll. för projekt av arbetsgrupper anges dessutom en redogörelse för arbetsgruppens sammansättning och arbetsfördelning Användningssyfte och kostnadskalkyl användningssyfte för det sökta arbetsstipendiet: till vad ska stipendiet som söks med denna ansökan användas - projektets tidtabell. - redogörelse av frigörelse från arbetslivet under de arbetsmånader som man ansöker om - kostnadskalkyl för hela projektet Motiveringar och målgrupp - hur angeläget, behövligt och aktuellt projektet är - projektets primära målgrupp - eventuell specialgrupp som projektet riktar sig till - projektets eventuella betydelse i internationella sammanhang - den sökandes personliga motiveringar, t.ex. uppgifter om den sökandes tidigare publicerade arbeten som denne önskar använda för att motivera sin ansökan - kontaktuppgifter till personer som kan lämna relevant tilläggsinformation om projektet Kostnaderna Kostnaderna som ingår i kostnadskalkylen specificeras och motiveras. Bara projektformer Annan facklitteratur, Informationsspridningens samarbete och Annan informationsspridning får innehålla kostnader. Exempel på godtagbara kostnader är: Annan facklitteratur och Annan informationsspridning: nödvändiga utgifter i samband med informationsinsamling eller informationsspridning, kostnader för genomförande av projektet Informationsspridningens samarbete: utgifter för utbildningsmaterial el. dyl. eller för att ordna evenemang, t.ex. ersättning för föreläsarnas resor och föreläsningsarvoden Fältet rymmer högst 15 000 tecken. Publicerings- och kommunikationsplan I publicerings- och kommunikationsplanen anges vem som kommer att publicera projektet, i vilka medier detta kommer att ske, publikationens tidsplanering samt eventuella andra villkor som gäller publiceringen. Fältet rymmer högst 3 000 tecken. Förlagsavtal I denna punkt anges om det ingåtts ett förlagsavtal för projektet. Preliminära avtal och förläggares intresse av projektet nämns i publicerings- och kommunikationsplanen. Andra uppgifter I denna punkt kan man lägga till andra uppgifter som är väsentliga för projektet, t.ex. kontaktuppgifter, adresser till material som finns på internet och väsentliga delar från den ansökandes CV. Fältet rymmer högst 3 000 tecken. Annan finansiering Arbetets totala kostnader I denna punkt anges all finansiering som har erhållits, ansökts eller ska ansökas om för projektet som denna stipendieansökan gäller. Andra stipendier som erhållits I denna punkt anges stipendier som den ansökande har erhållit under de senaste tre åren.

 • Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahahaku 2023

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Jenny ja Antti Wihurin rahasto rakentaa hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytyksiä mahdollistamalla tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa. Apurahoilla tuetaan työskentelyä, uusia avauksia ja toiminnan kehittämistä tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla. Tieteen apurahat: Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti tieteelliseen työskentelyyn. Apurahaa voi hakea väitöskirjatyöhön, post doc -tutkimukseen ja muuhun tieteelliseen tutkimukseen. Lisäksi säätiöltä voi hakea erityistä homing-apurahaa, joka on tarkoitettu post doc -vaiheen jälkeiseen tutkimukseen Suomeen palaavalle tutkijalle oman tutkimusryhmän perustamiseen. Myös tutkimusryhmät voivat hakea osarahoitusta työlleen. Apurahaa voi hakea eri tieteen aloille sekä perustutkimukseen että soveltavaan tutkimukseen. Ainoastaan lääketieteen ja biolääketieteen aloilla ei ole haettavana apurahoja, koska edistämme näitä aloja ylläpitämällä Wihurin tutkimuslaitosta. Apurahaa voi hakea myös hankkeeseen, joka edistää tutkimustoimintaa tai tieteen näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa. Taiteen apurahat: Taiteen apurahojen tarkoitus on luoda edellytyksiä taiteellisen toiminnan harjoittamiselle sekä taiteen kohtaamiselle ja kokemiselle yhteiskunnassa. Säätiöltä voi hakea apurahaa taiteelliseen työskentelyyn musiikin, kirjallisuuden sekä tanssi- ja teatteritaiteen aloilla. Apurahaa voi myös hakea esimerkiksi soitinhankintoihin tai esitysten ja tapahtumien järjestämiseen sekä erilaisten kulttuurihankkeiden pilotointiin ja kehittämiseen. Tuemme kuvataidetta kartuttamalla Rovaniemen taidemuseossa sijaitsevaa taidekokoelmaa sekä ylläpitämällä kuvataiteen residenssiohjelmia ja kuvataiteen kummimuseotoimintaa taidemuseoille. Emme siis lähtökohtaisesti myönnä apurahoja kuvataiteelliseen työskentelyyn tai näyttelyiden järjestämiseen. Yhteiskunnallisen toiminnan apurahat: Yhteiskunnallisella toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka rakentaa aktiivista, osallisuutta tuntevista ihmistä koostuvaa kansalaisyhteiskuntaa. Yhteiskunnallinen toiminta voi tarkoittaa esimerkiksi nuorisotoimintaa, vapaaehtoista maanpuolustustyötä, kulttuuritoimintaa tai yrittäjyystaitojen edistämistä. Yhteiskunnallinen toiminta voi käsittää muitakin teemoja.

  Sökinstruktioner

  Apurahahakemuksia voi laatia ja lähettää apurahojen verkkopalvelussa ainoastaan hakuaikana. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 24.00 Suomen aikaa. Säätiö käsittelee vain hakuaikana lähetetyt hakemukset. Myöhästyneitä tai sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuksen paperikopiota ei postiteta säätiön toimistoon. Yleisiä periaatteita: Säätiö myöntää apurahoja enintään vuodeksi kerrallaan. Apurahat on tarkoitettu pääasiassa käytettäväksi virallisen myöntöpäivän 9.10. jälkeen syntyviin kuluihin tai työskentelyyn. Hakemista koskeviin kysymyksiin vastaamme säätiön toimistossa arkisin (ma–pe) klo 9–16 puhelimitse 09 454 2400 ja sähköpostitse osoitteessa toimisto(at)wihurinrahasto.fi. Järjestelmän käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki sähköpostitse osoitteessa hakemustuki(at)datalink.fi. Tutustuthan ystävällisesti hakuohjeisiin, ennen kuin aloitat apurahahakemuksen laatimisen.Tarkat hakuohjeet löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta: https://wihurinrahasto.fi/apurahat/apurahan-hakeminen/

 • Addiktiotutkimuksen matka-apurahahaku

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Matka-apurahoja alkoholi- ja huumetutkimukseen sekä rahapelihaittojen tutkimukseen. Alkoholi- ja huumetutkimuksen matka-avustuksia myönnetään ensi sijassa tutkimussopimustutkijoille heidän tutkimustyöskentelyynsä ulkomailla sekä tieteellisiin kokouksiin, joissa he pitävät säätiön rahoittamaan tutkimukseen liittyvän esitelmän. Rahapelitutkimuksen alueella matka-avustuksia jaetaan ensi sijassa Alkoholitutkimussäätiön työskentelytukea saaneille tutkijoille tutkimustyöskentelyyn ulkomailla tai tulosten esittelyyn tieteellisissä kokouksissa. Toissijaisesti matka-avustusta myönnetään muutoin Alkoholitutkimussäätiön tukea saaneiden tutkimushankkeiden raportointiin tieteellisissä kokouksissa. Matka-avustuksia voidaan myöntää myös muiden alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimushankkeiden raportointiin tieteellisissä kokouksissa, tutkimustyöskentelyyn ulkomailla sekä ulkomaisten tutkijoiden vierailuihin Suomessa.

 • Eino Jutikkalan rahaston apurahat

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Suomalainen Tiedeakatemia julistaa haettavaksi Eino Jutikkalan rahastosta apurahoja humanistisen tutkimuksen tohtoriopintoihin. Hakualoina vuonna 2023 ovat: estetiikka fennougristiikka filosofia kasvatustiede kielitieteet psykologia taiteidentutkimus teologia uskontotiede Hakijoita rohkaistaan monialaisuuteen. Tuolloin hakea voi, kun jokin hakualoista on tutkimuksen keskeinen ala. Apuraha tohtoriopintoihin (26.000 € / vuosi) on tarkoitettu alkuvaiheessa oleville väitöskirjantekijöille mahdollistamaan ansiotyöstä vapaan työskentelyn. Apurahan saamisen edellytyksenä on jatko-opinto-oikeus. Apuraha voidaan myöntää korkeintaan kolmeksi vuodeksi sillä ehdolla, että tutkimus edistyy. Rahoituspäätöksissä suositaan liikkuvuutta sekä tutkimustyötä ulkomailla. Aiemmissa hauissa apurahan tohtoriopintoihin korkeintaan kolmeksi vuodeksi saaneiden tulee hakea vuosittain jatkoa apurahaan hakuvuoden hakualoista riippumatta. Hakemuslomakkeella voi hakea tarpeen mukaan myös rahoitusta tutkimuksesta syntyviin kuluihin. Hakijan on syytä huomioida, että Eino Jutikkalan rahasto ei enää myönnä apurahan lisäksi erillistä yliopistokorvausta. Erillisiä matka-apurahoja konferensseihin tai apurahoja julkaisu-, painatus- tai toimituskuluihin ei myönnetä.

  Sökinstruktioner

  Hakemukset tehdään sähköisesti apurahahakemusten verkkopalvelussa, linkki löytyy hakuilmoituksesta. Sähköinen hakemus liitteineen tulee olla lähetetty viimeistään tiistaina 31.5.2023 klo 24.00. Tiedusteluihin vastataan toimiston aukioloaikojen puitteissa. Hakuajan päätyttyä hakemusta ei voi enää lähettää eikä siihen voi tallentaa muutoksia. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

 • Vuoden 2023 teemahaku: humanismin aika

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Toukokuun haku: 3.–31.5.2023 Vuoden 2023 teemahaku: humanismin aika Tieteen ja tutkimuksen vaikuttavuudesta käydään vilkasta keskustelua myös tiedeyhteisöjen ulkopuolella. Niin julkisessa keskustelussa kuin viime vuosien tiedepoliittisissa linjanvedoissa painottuvat usein teknis-taloudelliset näkökulmat, joissa vaikuttavuus uhkaa kaventua pelkäksi taloudelliseksi hyödyksi. Tässä ilmapiirissä on erityisesti humanistisen tutkimuksen parissa koettu kasvavaa huolta tutkimusrahoituksen tulevaisuudesta. Humanismin aika -teemahaun kautta Olga ja Vilho Linnamon Säätiö haluaa tukea humanistisen perustutkimuksen mahdollisuuksia ylläpitää ja edistää kriittistä ajattelua ja ymmärrystä yhä monimutkaistuvassa maailmassa. Teemahaun tavoitteena on tukea humanistista tutkimusta Suomessa myöntämällä apurahoja sekä tutkimustyöhön (post doc -tutkimus, väitöshankkeet) että tiedekirjojen ja muiden tieteellisten tekstien (artikkelit, esseet) suomentamiseen. Säätiön tukemat humanistiset tieteenalat vuonna 2023 ovat filosofia, historia sekä taiteen- ja kulttuurien tutkimus. Haku on suunnattu suomalaisille tai Suomessa asuville ja toimiville tieteentekijöille. Hakijoina voivat olla myös työryhmät. Humanismin aika -teemahaussa säätiö myöntää sekä henkilökohtaisia työskentelyapurahoja että kustannuksiin (pois lukien matkakustannukset) kohdistuvia kohdeapurahoja. Säätiö ei yleensä myönnä oli 12 000 euron suuruisia apurahoja. Tämän kevään teemahaussa säätiö kuitenkin jakaa enintään kolme yksivuotista työskentelyapurahaa. Yksivuotinen apuraha on suuruudeltaan 24 000 euroa. Tiedot hakemuksen vaatimuksista ja tarkemmat hakuohjeet löydät säätiön verkkosivuilta kohdasta Apurahat / Apurahan hakijalle. Tieteellisen julkaisun suomentamiseen liittyvän hakemuksen tulee sisältää työsuunnitelma, josta käy ilmi käännettävä teksti ja sen merkitys tieteenalalla, hankkeen aikataulu, kustannuslaskelma ja suunnitelma tekstin julkaisemisesta (painotuotteiden osalta mahdollinen kustantaja tai julkaisija, digitaalisen tai Open Access -julkaisujen osalta julkaisualusta). Hakemus liitteinen toimitetaan sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen: hakemukset@linnamonsaatio.fi. Hakemuksen on oltava perillä viimeistään keskiviikkona 31.5.2023 klo 23:59. Myöhästyneitä tai muussa kuin säätiön ohjeistuksen mukaisessa muodossa tulleita hakemuksia ei käsitellä. Lisätiedot: toimisto@linnamonsaatio.fi Olga ja Vilho Linnamon Säätiön hallitus

 • Jorma ja Märtha Sihvolan säätiö

  Beskrivning

  Säätiön tarkoituksena on tukea Lahden, Hollolan, Asikkalan ja Padasjoen lukioissa ylioppilastutkinnon tai muun korkeakouluopintoihin oikeuttavan opintosuorituksen saavuttaneiden ja myöhemmin vähintään alemman korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden jatko-opintoja ja tutkimustyötä ulkomaisissa yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa sekä osallistumista ulkomaisten tutkimuslaitosten tutkimusprojekteihin.

  Sökinstruktioner

  Toimita hakemuksesi ja ansioluettelosi erkko.koskela@gmail.com

 • Apurahat väitöskirjatyöhön ulkomailla

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Jatko-opiskeluapurahat on tarkoitettu ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneille suomalaisille, joiden ikä hakuajan päättyessä on enintään 27 vuotta. Tohtoriopintojen suorituspaikkana etusijalla ovat Britannian vanhimmat yliopistot. Muukin ulkomainen yliopisto tai tutkimuskeskus tulee kysymykseen, jos se on tutkimus- ja opintosuunnitelman kannalta perusteltua. Apuraha on kaksivuotinen, ja sen maksaminen aloitetaan vuonna 2024. Henkilökohtaisen väitöskirja-apurahan vuotuismäärä on 24 950 euroa. Myönnettäviin apurahoihin voi erikseen hakea lisäapurahan yliopistojen edellyttämiin pakollisiin opiskelukustannuksiin (esim. lukukausimaksut). Lisäksi apurahaan voi liittyä puoliso- ja lapsilisä, jotka kumpikin ovat 3 200 euroa vuodessa, sekä tarvittaessa vuotuinen sosiaaliturvaosuus (ns. MELA-maksu). Apurahakautta voidaan myöhemmin jatkaa kolmannella vuodella.

  Sökinstruktioner

  Apurahahakemus tehdään sähköiselle lomakkeelle, jonka saa säätiön kotisivulta www.oskhuttusensaatio.net . Hakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona. Hakemuksia koskevat suositukset tulee samoin lähettää sähköpostin pdf-liitetiedostona suoraan säätiön asiamiehelle. Sähköpostien on oltava perillä viimeistään 15. kesäkuuta 2023 osoitteella: timo.avist@helsinki.fi.

 • Post doc -apurahat ulkomaille

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Säätiöltä on mahdollista hakea rahoitusta myös ulkomailla tapahtuvaan post doc - tutkimustyöhön vuodeksi kerrallaan. Post doc -apuraha on tarkoitettu tohtorin tutkinnon suorittaneiden, enintään 35 vuotta täyttäneiden päärahoituslähteeksi (henkilökohtainen apuraha sekä matkakulut) työskentelyyn ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa.

  Sökinstruktioner

  Apurahahakemus tehdään sähköiselle lomakkeelle, jonka saa säätiön kotisivulta www.oskhuttusensaatio.net . Hakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona. Hakemuksia koskevat suositukset tulee samoin lähettää sähköpostin pdf-liitetiedostona suoraan säätiön asiamiehelle. Sähköpostien on oltava perillä viimeistään 15. kesäkuuta 2023 osoitteella: timo.avist@helsinki.fi.

 • Vuosiapurahat 2023

  Beskrivning

  Alfred Kordelinin säätiön vuosiapurahat tieteeseen, taiteeseen ja sivistystoimintaan Tieteen apurahoja myönnetään yksityishenkilöille väitöskirjojen viimeistelyyn ja väitöskirjatyöhön liittyviin tutkimusvierailuihin eri tieteenaloille. Taiteen apurahoja myönnetään yksityishenkilöille ammattimaiseen taiteelliseen työskentelyyn seuraavilla aloilla: visuaaliset taiteet, näyttämötaiteet, musiikki, taideteollisuus ja -käsityö, arkkitehtuuri ja kaunokirjallisuus sekä kaunokirjallisuuden suomentaminen. Sivistystoiminnan apurahoja myönnetään yksityishenkilöille ja yhteisöille ammattimaiseen työskentelyyn elinikäisen oppimisen, journalismin ja tietokirjallisuuden aloilla. Säätiö myöntää henkilökohtaisia 12. kuukauden ja 26 000 euron suuruisia sekä 6. kuukauden ja 13 000 euron suuruisia työskentelyapurahoja. Yhteisöille myönnettävä kohdeapuraha voi olla enintään 35 000 euroa 12 kk mittaiseen hankkeeseen.

  Sökinstruktioner

  Hakuaika on 1.-15.8.2023. Haku päättyy 15.8.2023 klo 16.00 Suomen aikaa. Apurahaa haetaan säätiön apurahojen verkkopalvelussa. Hakuohjeet ja alakohtaiset kriteerit: www.kordelin.fi | Vuosiapurahat

 • Yleinen apurahahaku

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Koneen Säätiö myöntää vuosittain apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Säätiö tukee humanistista, yhteiskuntatieteellistä, taiteellista ja ympäristöntutkimusta, ammatillista taiteellista työskentelyä sekä monialaisia tiedettä ja taidetta yhdistäviä hankkeita. Emme myönnä rahoitusta psykologiseen, teologiseen, oikeustieteelliseen tai kauppatieteelliseen tutkimukseen ilman tieteidenvälistä ulottuvuutta. Lääketieteellistä tutkimusta ei tueta. Koneen Säätiön apurahaa voi hakea yksilöhakija, työryhmä tai Y-tunnuksellinen yhteisö. Yleensä Koneen Säätiön apurahat on tarkoitettu suomalaisille työskentelyyn Suomessa tai ulkomailla ja ulkomaalaisille työskentelyyn Suomessa. Ulkomailla työskentelevät ulkomaalaiset voivat hakea apurahoja, jos työn tekijöillä tai aiheella on yhteys Suomeen. Apurahat on tarkoitettu käytettäväksi seuraavan kalenterivuoden aikana alkavaan työskentelyyn. Apurahan maksatuksen voi aloittaa aikaisintaan seuraavan vuoden tammikuussa. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti. Apurahaa voidaan myöntää enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kannustamme pitkäjänteiseen, monivuotiseen työskentelyyn sekä tieteessä että taiteessa.

  Sökinstruktioner

  Apurahaa haetaan Koneen Säätiön hakemusten verkkopalvelussa. Hakemus on lähetettävä 15.9.2023 klo 16 (Suomen aikaa) mennessä. Tarkempia ohjeita hakemisesta löytyy osoitteesta: https://koneensaatio.fi/apurahat/apurahanhakijalle/

 • Stiftelsernas post doc -pool

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Stipendier för postdoc-forskning utomlands. Ansökningstider två gånger om året, 15.8.-15.9. och 1.1.-31.1.

  Sökinstruktioner

  Elektronisk ansökan och anvisningar om hur man söker, se www.postdocpooli.fi.

 • Vesitekniikan tutkimuksen rahoitushaku

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  KAUTEn ja Erkki Paasikiven säätiön yhteinen vesitekniikan tutkimukseen keskittyvä apurahahaku järjestetään 21.8.-15.9.2023. Haun tarkoitus on taata pitkäjänteistä rahoitusta erityisesti nuorten tutkijoiden tutkimushankkeille. Säätiöiden yhteisessä apurahahaussa rahoitetaan vesitekniikan tutkimukseen ja kehitykseen liittyviä hankkeita. Rahoitusta myönnetään erityisesti puhtaan veden teknologian tutkimukseen ja kehittämiseen, ja sitä voi hakea 3, 6 tai 12 kuukauden tutkimusjaksolle. Apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatutkimuksiin sekä väitöskirjan jälkeisiin postdoc-tutkimuksiin.

 • Turun Yliopistosäätiön syksyn 2023 apurahat

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Turun Yliopistosäätiön syksyn 2023 apurahat Turun yliopiston väitöskirjatutkijoille, tutkijoille, opettajille ja tutkimusryhmille. Haku tapahtuu verkkopalvelun kautta. Apurahapäätökset julkaistaan säätiön www-sivuilla viikolla 43. Haettavana on matka-apurahat ulkomaille suuntautuviin kongressi- ja tutkimusmatkoihin. Hakea voi myös Granö-stipendiä. Lisätietoja säätiön www-sivuilla ja verkkopalvelussa.

 • Apuraha on haettavissa aikavälillä

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Sortavala-säätiö jakaa vuosittain taloudellista tukea: Tutkimusapurahoiksi Sortavalan seudun ja muun Laatokan Karjalan alueen historiaan ja kulttuuriperinteeseen liittyvään tutkimukseen (väitöskirja, post. doc) Opiskeluapurahoiksi tukemaan sortavalais- ja laatokankarjalaistaustaisten opiskelijoiden AMK-tutkinnon ja YAMK-tutkinnon tai muun ylemmän korkeakoulututkinnon loppuunsaattamista. Vähintään puolet tutkintoon vaadittavista opintopisteistä (90 AMK tai 240 ylempi kk-tutkinto) tulee olla suoritettuna. Apurahoiksi Sortavalaa ja Laatokan Karjalaa käsittelevään taiteelliseen, kirjalliseen tai vastaavaan hankkeeseen. Toiminta-avustuksiksi erityisesti lasten ja nuorten kehittymistä ja hyvinvointia koskevaan toimintaan. Ks. tarkemmin: säätiön kotisivut

 • Understöd till föreningar

  Beskrivning

  Stiftelsens syfte är att främja och understöda hobby- och fritidsverksamhet som baserar sig på frivilligt medborgararbete samt social verksamhet. Stiftelsen delar ut understöd till bland annat barn- och ungdomsarbete samt räddningsarbete.

  Sökinstruktioner

  Stiftelsen utdelar understöd två gånger om året på basen av de ansökningar som inlämnats via Stiftelsens hemsida. Ansökningstiden för Stiftelsens understöd är i mars och september (ansökningarna ska vara inlämnade senast den 31 mars och 30 september).

 • Seeking Solutions for Global Challenges Award

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  This award is designed to enable Finnish professionals and postdoctoral researchers to conduct research or professional projects in any discipline on topics of current and global importance at any appropriate U.S. institution or organization.

 • ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellows Program

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  The ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellows Program supports doctoral students who are heading to the U.S. to advance their pre-doctoral research. The grants are available for periods of 6-12 months.

 • ASLA-Fulbright Research Grants for Junior Scholars

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  The ASLA-Fulbright Research Grants for Junior Scholars program supports young researchers’ research visits to U.S. universities. The program awards grants for Finnish citizens who have completed their doctoral degree less than four years ago. The grants are available for periods of 4–12 months.

 • ASLA-Fulbright Research Grants for Senior Scholars

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  ASLA-Fulbright Research Grants for Senior Scholars program supports experienced researchers’ research visits to U.S. universities. The program awards grants for Finnish citizens who have completed their doctoral degree more than four years ago. The grants are available for periods of 3–12 months.

 • Tapahtuma-avustukset

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Karjalan Kulttuurirahaston apurahatoiminnan painopistealueena on sen kanta-alue: Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja historiallinen Karjalankannas. Säätiö avustaa apurahoin Etelä-Karjalaa, Kymenlaaksoa sekä karjalaista kulttuuria koskevaa tutkimusta sekä karjalaisen kulttuurin elävänä säilymistä ja kehittymistä edistävää kulttuurityötä ja toimintaa. Erityinen paino apurahatoiminnassa on säätiön kanta-alueiden elinvoimaa kehittävällä ja vahvistavalla toiminnalla. Tieteellisessä toiminnassa Karjalan Kulttuurirahasto tukee väitöskirjatasolla ja post. doc. -tasolla tapahtuvaa säätiön kanta-alueisiin liittyvää tutkimustyötä sekä ensisijaisesti yhteisöjen piirissä suoritettavaa kulttuuri- ja tutkimustyötä. Säätiö ei myönnä apurahaa pro gradu- tasoiseen tai sitä alempaan opinnäytetyöhön tai opiskeluun. Myönnetyn apurahan käytöstä on tehtävä säätiölle selvitys.

 • Björkqvist-rahaston apurahat ja stipendit

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Björkqvist-rahastosta myönnetään vuosittain 60 000 euroa Kangasalan peruskoulusta tai toisen asteen oppilaitoksesta päättötodistuksen saaneiden hakijoiden tieteelliseen tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan. Stipendi voidaan myöntää korkea-asteen opiskelusta aiheutuvaan erityistarpeeseen. Apuraha voidaan myöntää myös hakijalle, jolla ei ole Kangasalan peruskoulusta tai toisen asteen oppilaitoksesta saatua päättötodistusta, mutta jonka tieteellinen tai taiteellinen työ edistää kaupungin henkistä tai aineellista kulttuuria. Tieteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemiseen myönnettävien apurahojen suuruus on pääsääntöisesti 5 000 - 10 000 euroa. Korkea-asteen opiskeluun myönnettävien stipendien suuruus on enintään 2 000 euroa.

  Sökinstruktioner

  Hakulomake avataan verkkosivuille hakuaikana.

 • Lokakuun haku

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Suomen Kulttuurirahasto myöntää Lokakuun hausta apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin. Apurahaa voivat hakea kaikki suomalaiset, Suomessa asuvat tai toimivat henkilöt ja yhteisöt. Hakea voivat myös muut, jos hakemuksella on selkeä, vahva yhteys Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin. Lokakuun haussa voi hakea tavanomaista apurahaa työskentelyyn, kuluihin tai molempiin yhdessä tai apurahaa erityiskohteeseen, joita ovat Eminentia-, Romanikielen ja -kulttuurin tuki, Taidekoti Kirpilän tutkija-apuraha, Taidetta kaikille-, Tiede tutuksi- , Tieteen lisämiljoona- sekä Tietokirjat, tieteen ja taiteen yleistajuistaminen -apurahat. Apurahojen hakuohjeet koskevat näitä kaikkia. Erityiskohteilla on myös omat tarkentavat lisäohjeensa. Lisätietoja: https://skr.fi/apurahat/lokakuun-haku-keskusrahasto

  Sökinstruktioner

  Apurahoja haetaan verkkopalvelussa: https://apurahat.skr.fi/haku/UserLogin.aspx. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16.00 Suomen aikaa. Apurahojen hakuohjeet: https://skr.fi/apurahat/ohjeet/apurahojen-hakuohjeet Erityiskohteiden ohjeet: https://skr.fi/apurahat/lokakuun-haku-keskusrahasto

 • 2023 Oktober Drakamöllan Nordiskt Forum för Kultur och Vetenskap

  Beskrivning

  Stipendium för deltagande i Nordiskt Forum, Drakamöllan, Sverige 18.02-03.03.2024 för - längre hunna forskare inom humaniora och samhällsvetenskaper verksamma i Finland - opinionsbildare (författare, journalister, konstnärer, samhällspåverkare etc.) verksamma i Finland

 • Syksyn apurahahaku

 • Apuraha

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Eevi ja Eemil Tannisen säätiö jakaa vuosittain apurahoja kaupalliseen koulutukseen ja tutkimukseen, sotaveteraanijärjestöjen tuki- ja perinnetyöhön, nuorison hyvinvointia edistävään toimintaan sekä ikäihmisten ja yhteiskunnan muiden tukea tarvitsevien hyvinvoinnin edistämiseen sekä yleishyödylliseen taloudelliseen, sivistykselliseen ja kulttuuritoimintaan säätiön kanta-alueella. Säätiön toiminnan kohdealueen muodostavat ensisijaisesti Savoon ja Karjalaan kuuluvat maakunnat.

 • MLL:n tutkimussäätiön apurahahaku

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  MLL:n tutkimussäätiö edistää ja tukee lapsuutta sekä lasta, nuorta ja lapsiperhettä koskevaa tieteellistä tutkimusta ja tutkimustulosten hyväksikäyttöä. Tutkimussäätiö myöntää tutkimusapurahoja väitöstutkimuksiin, jotka kohdentuvat lasten ja nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä vahvistaviin, ennalta ehkäiseviin toimiin.

  Sökinstruktioner

  Hakulomake täytetään verkkopalvelussa. Apurahahakemukseen tulee liittää ansioluettelo, tutkimussuunnitelma ja tutkimuksen ohjaajan allekirjoittama tai hänen sähköpostistaan lähettämä lausunto.

 • Kalevi Kuitusen säätiön apurahahaku

  Beskrivning

  Kalevi Kuitusen säätiö edistää vanhan kirjan ja kirjataiteen kehityksen tuntemusta ja tutkimusta sekä kiinnostusta bibliofiliaan. Säätiö julistaa haettavaksi apurahoja henkilöille, jotka harjoittavat tutkimusta säätiön tarkoitusta tukevilla aloilla. Apuraha voidaan myöntää yhdelle tai useammalle henkilölle.

  Sökinstruktioner

  Hakemus on vapaamuotoinen ja mahdollisimman tiivis. Hakijan nimi, hanke ja haettu summa tulee esittää selkeästi. Hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma, ansioluettelo sekä selvitys hankkeen muusta rahoituksesta. Mahdollisia suosittelijoita pyydetään lähettämään suosituksensa suoraan säätiölle. Hakemukset toimitetaan postitse alla olevaan osoitteeseen. Hakijan on lähetettävä hakemus viimeistään 15.11. Kuoreen tulee merkitä hakijan nimi. Ei kirjattuja kirjeitä eikä postipaketteja. Kirjeen voi lähettää esimerkiksi Postin pikakirjeenä tai pikkupakettina, mikäli haluaa lähetykseen seurantamahdollisuuden. Jos hakija haluaa henkilökohtaisesti tuoda hakemuksen, on se toimitettava Hagelstamin kirjakauppaan aukioloaikojen puitteissa ja asiasta täytyy ilmoittaa etukäteen sähköpostitse. Kalevi Kuitusen säätiö c/o C. Hagelstamin Antikvaarinen Kirjakauppa Fredrikinkatu 35 00120 Helsinki Säätiö ilmoittaa myönnetyistä apurahoista suoraan apurahojen saajille sekä julkaisee tiedot nettisivuillaan.

 • Muinaismuistosäätiön avustushaku

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Suomen Muinaismuistosäätiö myöntää avustuksia ja tukee taloudellisesti tutkimukseen liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa arkeologian, etnologian, museologian ja taidehistorian aloilla. Avustuksia ei myönnetä työskentelyapurahoiksi. Avustuksia voivat hakea arkeologian, etnologian, museologian tai taidehistorian aloilta valmistuneet.

  Sökinstruktioner

  Avustuksia haetaan sähköisesti säätiön kotisivuilla olevalla verkkolomakkeella. Hakemukset on lähetettävä säätiölle siten, että ne ovat perillä viimeisenä hakupäivänä klo 24.00 Suomen aikaa. Tämän ajankohdan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida.

 • Kimmo Kaivanto säätiön apuraha taiteen tutkimukseen ja taiteen tekemiseen

  Beskrivning

  Säätiö jakaa vuosittain 4 apurahaa taiteen tekemiseen, tutkimukseen ja artikkeleiden kirjoittamiseen. Vuosien 2023–2024 apurahojen kohdennettu teema on: ”Maisema”. Apurahan teemaa voi käsitellä vapaasti sekä perinteisen maisemakäsityksen että nykytaiteen monitulkintaisten merkitysten kontekstissa. Apurahan suuruus on ensisijaisesti 2 000 euroa, mutta voi vaihdella. Säätiön hallitus päättää apurahoista hakemusten perusteella.

  Sökinstruktioner

  Lähetä hakemuksesi 30.11.2023 mennessä osoitteeseen apurahat(at)kimmokaivantofoundation.fi. Hakemuksen maksimipituus on yksi sivu (2 500 merkkiä välilyönteineen) sekä mahdolliset liitteet (korkeintaan kaksi sivua). Sisällytä hakemukseen noin 600 merkin tiivistelmä. Säätiön hallitus päättää kauden apurahojen saajat joulukuun loppuun mennessä. Kaikille hakijoille tiedotetaan valintojen tuloksista hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

 • KOURA-prisförslag

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  KOURA delar varje år ut priser till de bästa, delvis eller helt självproducerade inhemska innehållen som publicerats för första gången på Rundradions och MTV:s plattformar. Med den här blanketten kan du skicka in ditt eget förslag till det innehåll som ska belönas och de programskapare som ska belönas. Prisförslag kan skickas in av alla Yles, MTV:s och dess dotterbolags anställda.

 • Investointiavustukset kulttuuritilojen peruskorjaus- ja perustamishankkeisiin

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Avustukset on tarkoitettu kuntien kulttuuritoimintalaissa tarkoitetun kulttuuritoimintaa varten tarvittavan tilan, museolaissa tarkoitetun museon, teatteri- ja orkesterilaissa tarkoitetun teatterin ja orkesterin sekä valtakunnallisesti merkittävien taiteilijatilojen perustamishankkeisiin.

 • Hankeavustukset kulttuuriviennin edistämiseen

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Valtionavustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin toimijoiden kulttuuriviennin kehittämishankkeisiin.

 • Osk. Huttunen Fellow –apuraha lukuvuodelle 2024–2025

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Apuraha on tarkoitettu professoreille ja muille akateemisesti meritoituneille, vähintään dosenttitasoisille senioritutkijoille. Se mahdollistaa pääsääntöisesti akateemisen lukuvuoden (12 kk) mittaisen tutkimuskauden Cambridgen yliopistossa, kuitenkin stipendiaatille parhaiten soveltuvalla aloitus- ja lopetusajalla. Apuraha kattaa majoituksen ja ateriat perheystävällisessä Clare Hall -collegessa, sekä yliopistolaitoksen laskuttaman ’bench feen’. Apurahaan kuuluu myös henkilökohtainen apuraha, jonka suuruus on 10000-50000 euroa/12 kk. Henkilökohtaisen osuuden suuruus määräytyy tutkimuskauden pituudesta ja apurahan saajan muusta rahoitustilanteesta. Clare Hall –collegen jäsenyys antaa apurahan saajalle mahdollisuuden osallistua monipuolisesti sekä collegen että Cambridgen yliopiston toimintaan. Aikaisemmat apurahan saajat löytyvät säätiön verkkosivuilta.

  Sökinstruktioner

  Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää hakijan CV ja tutkimussuunnitelma (maksimipituus 5 sivua), rahoitussuunnitelma sekä kolme suosituskirjettä. Yhden näistä tulee olla kollegalta siitä Cambridgen yliopiston laitoksesta tai yksiköstä, jonka yhteydessä suunniteltu tutkimuskausi on tarkoitus toteuttaa ja jonne stipendiin kuuluva bench fee maksetaan. Hakuasiakirjat tulee lähettää sähköisesti yhtenä englanninkielisenä pdf-tiedostona säätiön verkkosivuilla annettujen ohjeiden mukaisesti. Suosituskirjeet tulee toimittaa sähköisesti pdf-tiedostona suoraan säätiön asiamiehelle.

 • Fulbright Finland Travel Grants for Research Collaboration

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Fulbright Finland Travel Grants for Research Collaboration are short-term travel grants for researchers from Finland to travel to the U.S. for a minimum of one week and maximum of three months. The travel grant supports visits which advance research in the applicant’s field as well as initiate or advance institutional and research collaboration between Finland and the U.S. Applicants should also be prepared to share information about Fulbright Finland Foundation grant opportunities at their home and host institutions.

 • Chujo Watanabe - rahaston apuraha

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Tokiossa toimiva Japani-Suomi yhdistyksen rahoittama yksi apuraha (300.000 JPY) käytettäväksi vuoden 2024 loppuun mennessä. Apuraha on ensisijaisesti tarkoitettu Japanissa tapahtuvaan opiskelu- ja/tai tutkimustyöhön. Etusijalle asetetaan nuoret hakijat ja hakijalta edellytetään jonkinlaista japanin kielen taitoa. Aiempi osallistuminen Suomen ja Japanin väliseen ystävyystoimintaan on eduksi. Hakijan tulee myös olla valmis pitämään esitelmä Japani-Suomi yhdistyksen kokouksessa Japanissa tai kirjoittamaan artikkeli Japani-Suomi yhdistyksen lehteen.

  Sökinstruktioner

  Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy linkistä: https://forms.gle/hEyzegTNTwWG8w598 Tarkempi ohjeistus osoitteessa: https://suomi-japani.net/chujo-watanabe-rahaston-apurahan-haku-meneillaan/

 • Suuret kulttuurihankkeet 2024

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Suuret kulttuurihankkeet -rahoitus on tarkoitettu ajankohtaisille hankkeille, jotka voivat olla alaltaan niin tiedettä, taidetta, yhteiskunnallista toimintaa kuin niiden erilaisia yhdistelmiäkin. Suuri kulttuurihanke tuottaa kulttuurisesti ja yhteiskunnan kannalta merkittäviä tuloksia ja rakentaa suomalaisen tieteen, taiteen ja sivistyksen tulevaisuutta. Arvostamme erityisesti ennakkoluulottomuutta ja uusia avauksia. Tavoitteenamme on mahdollistaa mittava kulttuurihanke joko rahoittamalla hanke kokonaan tai toimimalla sen päärahoittajana. Apuraha on kaksivuotinen, ja sen määrä on yhteensä 100 000–300 000 euroa.

  Sökinstruktioner

  Apurahaa haetaan Alfred Kordelinin säätiön apurahojen verkkopalvelussa. Hakupalvelu avautuu 1. tammikuuta, ja haku päättyy 31. tammikuuta 2023 klo 16:00. Hakemusta tai liitteitä ei voi lähettää postitse tai sähköpostitse. Tutustu hakuohjeisiin ja kriteereihin säätiön verkkosivuilla: https://kordelin.fi/apurahat/suuret-kulttuurihankkeet-2

 • Kaupunki- ja kohderahastot 2024

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Alfred Kordelinin säätiöllä on yhdeksän kaupunkirahastoa ja seitsemän kohderahastoa. Sen lisäksi, että rahastot toteuttavat säätiön tarkoitusta, jokaisella rahastolla on oma paikallinen tai erityinen tehtävänsä. Valtaosalla rahastoista on julkinen haku vuosittain tammikuussa. Haettavien apurahojen suuruus voi olla muutamasta sadasta muutamaan tuhanteen euroon. Apurahaa voi hakea työskentelyynja/tai kuluihin.

  Sökinstruktioner

  Apurahaa haetaan Alfred Kordelinin säätiön apurahojen verkkopalvelussa. Hakupalvelu avautuu 1. tammikuuta, ja haku päättyy 31. tammikuuta 2024 klo 16:00. Hakemusta tai liitteitä ei voi lähettää postitse tai sähköpostitse. Tutustu hakuohjeisiin ja kriteereihin säätiön verkkosivuilla kordelin.fi.

 • Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuella edistetään kulttuuri- ja luovien alojen palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota.

 • Työskentelyapuraha

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Suomalainen Konkordia-liitto myöntää korkeintaan 10.000 euron suuruisia työskentelyapurahoja naisille väitöskirjan tekemisen rahoittamiseksi. Apurahaa voivat hakea Suomen kansalaiset. Täysimääräisen tutkimusapurahan myöntämisen ehtona on, että hakijalla on hakuvuoden aikana vähintään viiden kuukauden mittainen rahoittamaton kausi, jonka hän aikoo käyttää päätoimiseen väitöskirjatyöhön.

 • Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahat 2024

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakaa apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen tutkimukseen, koulutukseen, taiteeseen, kirjallisuuteen ja kansalaisjärjestöjen käytännön suojelutyöhön. Apurahoja jaetaan kolmen erityisrahaston kautta ja Säätiön yleisistä käyttövaroista. Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaetaan apurahoja Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsittelevään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen. Jaossa on 2–4 puolen vuoden työskentelyapurahaa (13 200 euroa) väitöskirjatyöhön sekä pienempiä kohdeapurahoja. Itämeri-rahastosta jaetaan apurahoja Itämeren valuma-alueen ekosysteemien suojeluun liittyvään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen Itämeri-yhteistyöhön. Jaossa on 1–2 puolen vuoden työskentelyapurahaa (13 200 euroa) väitöskirjatyöhön sekä pienempiä kohdeapurahoja. Luonnonsuojelurahastosta jaetaan apurahoja uhanalaisen lajien ja luontotyyppien suojeluun liittyvään tutkimukseen ja suojelua edistäviin hankkeisiin (Osuuskunta Tradekan nimikkoapurahat). Säätiön käyttövaroista jaetaan apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen ja kansalaisjärjestöjen toimintaan. Lisäksi jaetaan apurahoja soiden tai metsien suojelututkimukseen tai suojelua edistäviin hankkeisiin (professori Rauno Ruuhijärven muistoapurahat).

  Sökinstruktioner

  Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella, johon tulee liittää mm. tutkimus- tai työsuunnitelma, ansioluettelo tai vapaamuotoinen kuvaus aikaisemmasta toiminnasta sekä selvitys muista haettavista apurahoista. Hakulomake ja tarkemmat ohjeet löytyvät Säätiön www-sivuilta hakuajan alkaessa. Sähköiset hakemukset toimitetaan Suomen Luonnonsuojelun Säätiön sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään keskiviikkona 31.1.2024.

 • Visningsstipendier för bildkonst

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Bildkonstens visningsstipendier är avsedd för bildkonstnärer, fotokonstnärer, seriekonstnärer, illustratörer, mediekonstnärer och formgivare, som bor eller har bott permanent i Finland och vars verk kan visas offentligt.

 • Stiftelsernas post doc -pool

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Stipendier för postdoc-forskning utomlands. Ansökningstider två gånger om året, 15.8.-15.9. och 1.1.-31.1.

  Sökinstruktioner

  Elektronisk ansökan och anvisningar om hur man söker, se www.postdocpooli.fi.

 • Biblioteksstipendier för författare och översättare

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Biblioteksstipendierna för författare och översättare är avsedda för skönlitterära författare, fackboksförfattare och översättare som bor eller har bott permanent i Finland.

 • Biblioteksbidrag

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Biblioteksbidragen är avsedda för ålderstigna författare och översättare i ekonomiskt trångmål och för författare och översättare som på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga råkat i ekonomiska svårigheter.

 • Biblioteksstipendier för författare och översättare

  Beskrivning

  Med stipendierna stöds författare och översättare som befinner sig i olika skeden av sin produktion. Stipendierna är avsedda för professionellt kreativt arbete under 2024.

 • Opinnäytetyöpalkinto

  Beskrivning

  Palkinto myönnetään eläinaiheiselle opinnäytetyölle, joka edistää eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien käyttöä tai eläinten ja ihmisten hyvinvointia. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn merkitykseen eläinten kannalta, sen vaikuttavuuteen, sovellettavuuteen ja innovatiivisuuteen. Palkinto on avoin suomen, ruotsin tai englanninkielisille opinnäytetöille kaikilta tieteen aloilta. Palkinto myönnetään opinnäytetyölle, joka on valmistunut vuonna 2023 suomalaisesta oppilaitoksesta tai korkeakoulusta. Palkintosumma on 500 euroa.

  Sökinstruktioner

  Lähetä hakemuslomake (max 300 sanaa) säätiölle viimeistään 1.2.2024 sähköpostissa (jvws ät jvws.org). Löydät lomakkeen säätiön sivuilta www.jvws.org. Sisällytä hakemukseesi myös linkki opinnäytetyöhösi. Voit myös ehdottaa tuntemaasi ansiokasta opinnäytetyötä palkittavaksi.

 • Tammikuun haku

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Maakuntarahastot myöntävät apurahoja maakunnassa asuville tai syntyneille hakijoille sekä siellä suoritettavaan tai siihen kohdistuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen työhön, ja erilaisiin kulttuurihankkeisiin. Tammikuun haun erityiskohteita ovat kotiseututyöhön kohdistuvat hankkeet ja Taidetta kaikille -apurahat sekä Kärkihankeapurahat, jotka myönnetään tavanomaista suurempiin hankkeisiin. Maakunnalla saattaa olla myös omia erityiskohteita.

  Sökinstruktioner

  Apurahoja haetaan verkkopalvelussa: https://apurahat.skr.fi/haku/UserLogin.aspx. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16.00 Suomen aikaa. Apurahojen yleiset hakuohjeet: https://skr.fi/apurahat/ohjeet/apurahojen-yleiset-hakuohjeet

 • Emil Aaltosen Säätiön apurahahaku 2024

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Vuoden 2024 apurahat ovat haettavina 15.1.–15.2.2024 välisenä aikana suomenkielisten tutkijoiden luovan tieteellisen työn tukemiseen. Haku koskee kaikkia tieteenaloja. Apurahojen hakijana voi olla yksityinen tutkija. Erityisesti pyritään tukemaan väitöskirjatyötä tekeviä tutkijoita ja vastavalmistuneita tohtoreita heidän jatkotutkimustyössään. Apurahavaihtoehtoja ovat kokovuotiset työskentelyapurahat (12 kuukaudeksi väitöskirjatutkimukseen 34 000 € ja post doc -tutkimukseen 37 000 € /40 000 €), osavuotiset työskentelyapurahat (4–10 kuukaudeksi 9 700–29 300 €), kannustusapurahat (5 000 €) ja kohdeapurahat (enintään 5 000 €). Kolmivuotisten projektiapurahojen (200 000 €) tarkoituksena on tukea itsenäisen uransa alkuvaiheissa ja omaa tutkimusryhmää perustamassa olevia tutkijoita. Haettavina ovat myös säätiöön kuuluvan Teollisen kulttuurin tutkimusrahaston kokovuotiset työskentelyapurahat, osavuotiset työskentelyapurahat sekä kannustus- ja kohdeapurahat. Rahaston tarkoituksena on edistää teolliseen kulttuuriin eri näkökulmista kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta sekä tehdä tunnetuksi teollisen kehityksen ja muutoksen ulottuvuuksia ja niihin mahdollisesti liittyviä ongelmia ja haasteita. Tutkijoiden lisäksi myös yhteisöjen on mahdollista hakea kohdeapurahaa Teollisen kulttuurin tutkimusrahastosta, jos tutkimus aihepiirinsä puolesta soveltuu rahoitettavaksi tästä rahastosta. Apurahahakemukset liitteineen toimitetaan verkkopalvelun kautta. Mahdolliset lausunnot jätetään erillisen sähköisen lausuntojärjestelmän kautta 20.2.2024 mennessä. Tarkemmat tiedot haettavista apurahoista, sähköinen hakemuslomake ja hakuohjeet sekä lausuntojärjestelmä löytyvät säätiön kotisivuilta www.emilaaltonen.fi > Apurahan hakijalle.

  Sökinstruktioner

  Apurahaa voi hakea 15.1.–15.2. välisenä aikana apurahojen verkkopalvelun kautta täyttämällä sähköinen hakemuslomake ja lähettämällä se liitteineen säätiön käsiteltäväksi. Käsiteltäväksi ei oteta sähköpostilla tai postitse lähetettyjä hakemuksia tai lausuntoja. Hakupalvelu sulkeutuu hakuajan päättyessä 15.2. klo 23:59:59 (Suomen aikaa). Verkkopalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai käyttäjätunnuksella. Hakuohjeet löytyvät säätiön verkkosivuilta www.emilaaltonen.fi > Hae apurahaa

 • Yleinen haku

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Karjalan Kulttuurirahaston apurahatoiminnan painopistealueena on sen kanta-alue: Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja historiallinen Karjalankannas. Säätiö avustaa apurahoin Etelä-Karjalaa, Kymenlaaksoa sekä karjalaista kulttuuria koskevaa tutkimusta sekä karjalaisen kulttuurin elävänä säilymistä ja kehittymistä edistävää kulttuurityötä ja toimintaa. Erityinen paino apurahatoiminnassa on säätiön kanta-alueiden elinvoimaa kehittävällä ja vahvistavalla toiminnalla. Tietellisessä toiminnassa Karjalan Kulttuurirahasto tukee väitöskirjatasolla ja post. doc. -tasolla tapahtuvaa säätiön kanta-alueisiin liittyvää tutkimustyötä sekä ensisijaisesti yhteisöjen piirissä suoritettavaa kulttuuri- ja tutkimustyötä. Säätiö ei myönnä apurahaa pro gradu- tasoiseen tai sitä alempaan opinnäytetyöhön tai opiskeluun. Myönnetyn apurahan käytöstä on tehtävä säätiölle selvitys.

 • Turun Yliopistosäätiön kevään 2024 apurahat

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Turun Yliopistosäätiön kevään 2024 apurahat (1 180 000 €) julistetaan Turun yliopiston väitöskirjatutkijoiden, tutkijoiden, opettajien ja tutkimusryhmien haettaviksi 1.-20.2.2024. Haku tapahtuu verkkopalvelun kautta. Yliopistosäätiön hallitus päättää apurahoista huhtikuussa. Apurahojen jako ja julkista­minen tapah­tuu toukokuussa Snellmanin päivän juhlassa 11.5.2024. Apurahoja myönnetään seuraaviin tarkoituksiin: väitöskirja-apuraha, post doc -apuraha (post doc -vaiheen alussa oleville tutkijoille), tutkimusapuraha (projekti), matka-apuraha kongressi- tai tutkimusmatkaan ulkomaille, Granö-stipendi (tutkijahuonestipendi Villa Tammekanniin Tarttoon). Lisäksi haettavana on paikat Granö tutkimus- ja verkostoitumistyöpajaan.

  Sökinstruktioner

  Hakemuksen tulee olla lähetetty viimeistään tiistaina 20.2.2024 klo 24. Tarkemmat ohjeet löytyvät säätiön wwww-sivuilta ja apurahojen verkkopalvelusta.

 • Hankeavustukset kansainvälisten kriisien vaikutusten lieventämiseen taiteen ja kulttuurin alalla

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Avustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin alan toimijoille, jotka kansainvälisen kulttuuriyhteistyön avulla voivat lieventää kansainvälisten kriisien vaikutuksia taiteen ja kulttuurin alalla. Erityisenä painopisteenä huomioidaan Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset Ukrainan taide- ja kulttuurielämään ja sitä tukevaan kansainväliseen yhteistyöhön.

 • Julkinen apurahahaku 2024

  Beskrivning

  Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiön hallitus julistaa haettavaksi apurahoja Kanta-Hämeen ja Etelä-Pirkanmaan alueita tukeviin tutkimus-hankkeisiin. Apurahat ovat vapaasti kaikkien haettavissa ja apurahoja jaetaan seuraavin kriteerein: A. Nuori tutkija, 5000 euron apuraha tai apurahoja Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-aluetta tukevan tai aluetta hyödyntävän tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukemiseen. Apuraha on suunnattu tutkijanuran alkuvaiheessa oleville henkilöille. B. Työtä luovat, arkea helpottavat, yhteiskunnan ongelmia ratkaisevat innovaa-tiot, 3000 euron apuraha tai apurahoja Apurahat kohdennetaan Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-alueella uusia toimintamalleja ja uutta liiketoimintaa edistäviin innovaatioihin. Erityisesti toivotaan hakemuksia, jotka liittyvät ammatilliseen osaamiseen, biotalouteen, teknologiasovelluksiin mukaan lukien ohutlevyteknologia tai älykkäät palvelut.

  Sökinstruktioner

  Apurahaa haetaan säätiön hakulomakkeella. Lomake ja ohjeet ovat saatavilla säätiön sivuilla, www.hakkts.fi . Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja noudatamme Tietosuojalakia 1050/2018. Saapuneita hakemuksia ei palauteta. Säätiön hallitus päätt ää apurahan saajista 3.4.2024. Päätökset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse.

 • Stipendier 2024

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Niilo Helanderin säätiö tukee tiedettä ja taidetta sekä työtä kaupan ja teollisuuden kehittämiseksi vuosittain vaihtuvilla hakualoilla. Apurahoja voivat hakea yksittäiset hakijat ja yhteisöt. Vuoden 2024 hakualat ovat 1) Polarisaatio 2) Kuvataiteet 3) Globaalin talouden ja liiketoiminnan muutokset Vuonna 2024 myönnetään myös yksi tai useampi Eurooppa-apuraha.

 • Ella och Georg Ehrnrooths stiftelses stipendier och understöd

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse delar årligen ut stipendier till förmån för vetenskaplig forskning. Stiftelsen delar i första hand ut stipendier till unga forskare som doktorerat och för slutförandet av doktorsavhandlingar. Ansökningstiden löper från januari till februari årligen. Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig forskning och litterär verksamhet. Stipendier beviljas inte till medicinsk forskning eller de vetenskapsgrenarna som omfattas av Magnus Ehrnrooths stiftelse, det vill säga matematik, fysik och kemi (inklusive biokemi och medicinsk kemi). Stipendier delas inte enbart för anskaffning av apparater, tryckkostnader eller kongressresor.

  Sökinstruktioner

  Ansökan görs på en elektronisk blankett. Ansökningsblanketten är tillgänglig från början av januari. Mera information: https://www.ellageorg.fi/om-stipendier/ansoekan

 • Epilepsy Research Foundation

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Apurahoja epilepsiatutkimukseen - Epilepsiatutkimussäätiön apurahat ovat haettavissa helmikuussa 2024! Hae tieteelliseen tutkimukseen Epilepsiatutkimussäätiön vuoden 2024 apurahaa. Apurahoja jaetaan pääsääntöisesti eri alojen väitöskirjatutkimuksiin. Tutkimusaiheen on käsiteltävä epilepsiaa. Hakuaika on 1.2.-29.2.2024. Hakulomake ja liitteet Hakulomake löytyy tältä sivulta. Tutustu myös hakuohjeisiin. Liitä mukaan tutkimussuunnitelmasi ja suosituksesi (väitöskirjatutkijalta vaaditaan ohjaajan suositus) sekä eettisen toimikunnan lausunto. Apurahojen julkistaminen Apurahapäätös julkaistaan Kuopio Epilepsy Symposiumissa (13.-15.3.2024) sekä Epilepsiatutkimussäätiön verkkosivulla. Hakijoille välitetään tieto myös sähköpostilla. Epilepsiatutkimussäätiö edellyttää selvitystä apurahan käytöstä ja tieteellisistä tuloksista. Tutustu ohjeisiin. Lisätiedot Asiamies Sari Kuitunen puh. 040 516 5821 sari.kuitunen@utu.fi Asiamiehen tavoittaa parhaiten sähköpostilla.

  Sökinstruktioner

  Asiakirjojen lähetysmuoto ja nimeäminen Lähetä hakemuslomake ja liitteet sähköisesti pdf-muodossa. Sähköistä lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa. Sähköiset asiakirjat on nimettävä seuraavasti: Hakemus_sukunimi.pdf ja liitteet Liite1_suositus.pdf. Hakemusten toimittaminen Lähetä Epilepsiatutkimussäätiön hallitukselle osoitettu hakemuksesi liitteineen 29.2.2024 mennessä osoitteeseen sari.kuitunen@utu.fi. Merkitse sähköpostin aihekenttään hakijan etunimi ja sukunimi. Varmista, että sähköposti kuitataan saapuneeksi 24 tunnin kuluessa sen lähettämisestä.

 • Februari stipendieutlysning

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Svenska litteratursällskapet i Finland utlyser stipendier och understöd att sökas i alla ämnen inom humaniora och samhällsvetenskaper. Forskningen ska beröra det svenska i Finland.

  Sökinstruktioner

  https://www.sls.fi/sv/stipendier-och-understod

 • Maailmankirjallisuuden suomennostuki kustantamoille -apuraha

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Kulttuurirahaston Maailmankirjallisuuden suomennostuki -apuraha on tukimuoto kustantamoille korkeatasoisen maailmankirjallisuuden suomentamiseen. Maailmankirjallisuuden suomennostukea voi hakea hankkeisiin, joissa käännetään laadukkaasti ja julkaistaan suomeksi korkeatasoinen, kulttuurista kiinnostuneelle laajalle aikuisyleisölle suunnattu oman aikamme maailmankirjallisuuden merkkiteos. Teos voi olla tyylilajiltaan proosaa, lyriikkaa tai esseitä.

  Sökinstruktioner

  Maailmankirjallisuuden suomennostuki -apurahaa voivat hakea kirjankustantamot ja kirjankustannusalalla toimivat rekisteröidyt yhteisöt. Apurahaa eivät voi hakea yksityishenkilöt, toiminimellä toimivat yksityiset ammatinharjoittajat tai yksityishenkilöistä koostuvat työryhmät. Haettavan kuluapurahan suuruus voi olla 5000 – 15 000 euroa. Apurahaa voi käyttää teoksen kääntämisestä ja julkaisemisesta aiheutuviin kuluihin. Haettavalla apurahalla tulee aina julkaista painettu kirja. Kirja on julkaistava 24 kuukauden kuluessa rahoituspäätöksestä. Tarkemmat hakuohjeet Kulttuurirahaston verkkosivuilla osoitteessa https://skr.fi/apurahat/maaliskuun-haku/maailmankirjallisuuden-suomennostuki-kustantamoille/maailmankirjallisuuden

 • Suomen Kulttuurirahaston soitinkokoelman soitinlainat

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Suomen Kulttuurirahaston soitinkokoelmaan kuuluu viisikymmentäkuusi jousisoitinta ja yksi cembalo. Kokoelma on lajissaan maamme arvokkain. Soittimet on tarkoitettu lainattavaksi muusikkojen käyttöön määräajaksi. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta soittimien laina-aika on noin viisi vuotta. Kokoelman arvokkaimmat soittimet on nimetty arvosoittimiksi ja ne voidaan hakemuksesta luovuttaa saman henkilön käyttöön myös toiselle tai kolmannelle kaudelle.

  Sökinstruktioner

  Soittimia lainataan pääsääntöisesti ainoastaan Suomessa pysyvästi asuville henkilöille. Poikkeuksen muodostavat esimerkiksi suomalaisen hakijan ulkomailla suoritettavat opinnot. Soittimet luovutetaan lainansaajille viimeistään toukokuun jälkipuoliskolla.

 • Understöd till föreningar

  Beskrivning

  Stiftelsen Sodum beviljar finansiering för hobby- och fritidsaktiviteter samt social verksamhet som bygger på frivilligt medborgararbete. Tidigare har stiftelsen stöttat exempelvis barn- och ungdomsföreningar samt räddningsverksamhet. Understöd kan ansökas av alla föreningar som verkar i Finland för finansiering av ett visst projekt eller inköp. Allmänna verksamhetsunderstöd beviljas inte och heller inte understöd för lönekostnader. De beviljade understöden varierar vanligtvis mellan 500–5 000 euro.

  Sökinstruktioner

  Understöd kan ansökas en gång per år under perioden 1.3–30.3. Ansökan lämnas in genom formuläret på stiftelsens webbplats.

 • Music Finlandin vientituki

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Music Finlandin vientituilla tuetaan suomalaisten musiikkialan yritysten, artistien, tekijöiden sekä säveltäjien kansainvälistymistä ja liiketoiminnan kehitystä. Music Finlandin vientituki koostuu kahdesta eri tukimuodosta, projektituki ja strategiatuki. Hankkeen tulee toteutua aikavälillä 1.1. – 31.12.2024. Tuen hakijalla on oltava näyttöä kansainvälisestä kysynnästä esimerkiksi toteutuneiden ulkomaankeikkojen ja -kiertueiden sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden, julkaisujen ja kuuntelijoiden muodossa. Tuen hakijoilta edellytetään investointikykyä ja pitkäjänteinen kansainvälistymisstrategia.

 • Vuokon Luonnnonsuojelusäätiö ry:n apurahat 2024

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Myönnämme apurahaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja edistämistä tukeviin hankkeisiin. Perusteemanamme ovat kaikenlaiset hankkeet, jotka suojelevat monimuotoisuutta ja uhanalaisia lajeja konkreettisella tavalla. Säätiöllä on myös erityisalueita, joihin etsimme hyviä apurahaprojekteja. Vuonna 2024 erityisteemoina ovat: – hyönteiskadon ja pölyttäjien tutkimus – suo- ja kosteikkoluonnon seuranta ja suojelu – paahdeympäristöjen, kuten harjualueiden, radan- ja tienvarsien sekä entisten soranottoalueiden hoito, ennallistaminen ja suojelu – rantaluonnon tuntemus, hoito ja suojelu – lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen edistäminen

  Sökinstruktioner

  Apurahaa haetaan Vuokon Luonnonsuojelusäätiön verkkosivuilla täytettävällä hakulomakkeella.

 • Transatlantic Studies Scholarship

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  The U.S. Embassy in Finland provides a maximum $2,000 scholarship (pending available funding) to students enrolled at a Finnish university or Finnish university of applied sciences, who are currently working on a bachelor’s or master’s thesis on a topic related to the United States. The applicant must be of Finnish nationality or a lawful permanent resident of Finland. We welcome applications from all fields of study. The scholarship can be used only for research purposes, for example research materials or software licenses, participation costs to research seminars or conferences, and/or travel related to the research.

  Sökinstruktioner

  Please find the application instructions from the U.S. Embassy's website. The application period is open until March 31, 2024.

 • Lapsi ja Luonto Säätiön apurahat 2024

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Vuoden 2024 apurahat julistetaan haettavaksi seuraaviin säätiön tarkoitusta edistäviin hankkeisiin: 1) Tieteelliseen tutkimukseen kokonaisvaltaisten ja luonnonmukaisten menetelmien vaikuttavuudesta ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin. 2) Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävien uudenlaisten toimintamallien kehittämiseen ja käytännön toteuttamiseen.

 • Regionala stipendier

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Stipendiet är avsett för yrkeskonstnärer och konstjournalister samt arbetsgrupper bestående av dessa för arbete och kostnader under 2024–2025. Kostnader som uppstår mellan den 1 januari 2024 och den 31 december 2025 kan godkännas. Stipendiearbetet kan börja tidigast den 1 juli 2024.

 • Konstnärsstipendier

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Konstnärsstipendierna är avsedda för konstnärligt arbete i alla konstarter. Stipendiets längd varierar från ett halvt år till fem år.

 • Regionala stipendier

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Stipendiet är avsett för professionella konstnärer verksamma i regionen och/eller utav dem bildade arbetsgrupper. Projektstipendium kan även ansökas av enskild näringsidkare (firma).

 • Konstnärsstipendier

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Statens konstnärsstipendier är avsedda för yrkeskonstnärer inom olika konstarter och för konstjournalister. En yrkeskonstnär är en person som skapar, framför eller tolkar konst som huvud- eller bisyssla. En yrkeskonstnär har en utbildning inom någon konstart eller yrkeskunskap inom konstarten som förvärvats på något annat sätt. Stipendieperioden börjar 2025. Antalet stipendier som beviljas och deras längd varierar från sex månader till fem år beroende på konstart.

 • 2024 April Drakamöllan Nordiskt Forum för kultur och vetenskap

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  SLS utlyser vistelsestipendier för tiden 20.10-3.11.2024 på Drakamöllan – Nordiskt Forum för Kultur och Vetenskap. Drakamöllan, en gammal Skånegård på Österlen i södra Sverige, erbjuder den idealiska inramningen för den som har behov av att fokusera på ett angeläget projekt, att tränga in i ett nytt område, slutföra en uppgift eller för skapande i vid bemärkelse. Stipendiet kan sökas av längre hunna forskare inom humaniora och samhällsvetenskaper verksamma i Finland och av opinionsbildare (författare, journalister, konstnärer, samhällspåverkare etc) verksamma i Finland. Stipendiet om totalt 3000 euro inkluderar helpension i enkelrum samt tillgång till en separat arbetsplats (2000 euro) samt kostnaderna för resor till och från Drakamöllan (1000 euro).

 • Kevään apurahahaku

 • JYPE tutkimusmääräraha Jyväskylän yliopiston tutkijoille

  Beskrivning

  JYPE-johtoryhmä julistaa haettavaksi tutkimusmäärärahoja. Tutkimusmäärärahoja myönnetään Jyväskylän yliopiston tutkijoille 1-4 kappaletta tutkimushankkeelle tai rahoittajaorganisaatioiden yhteisen tutkimushankkeen valmistelulle vuodelle 2024. Yhteensä jaamme noin 20 000 euroa. Rahoitus on käytettävä 31.12.2024 mennessä. Tutkimusmäärärahat julistetaan haettavaksi kärkiteemalla Lapset, nuoret ja hyvinvointi. Tähän teemaan sijoittuvista tarkemmista tutkimusideoista esimerkkejä voisivat olla: kuulluksi tuleminen, yhdessä kokeminen ja toimiminen, luonnon hyvinvointivaikutukset, perheet, osallisuus yhteisössä sekä mielen hyvinvointi. Hakijan suositellaan keskustelevan tutkimusaiheesta etukäteen johtoryhmän yhteyshenkilön kanssa.

  Sökinstruktioner

  HAKEMUS Vapaamuotoiseen hakemukseen liitetään enintään 5 sivua (A4) pitkä tutkimussuunnitelma. Liitteeksi lisätään hakijan CV ja julkaisuluettelo sekä tohtoritutkintoa suorittavalta todistus jatko-opinto-oikeudesta. Hakemus osoitetaan JYPE-johtoryhmälle. Hakemukset tulee lähettää 19.5.2024 klo. 16.00 mennessä osoitteeseen tutkimustoiminta@peurunka.fi. Päätöksestä ilmoitetaan 7.6.2024 mennessä. LISÄTIETOJA Hakuun liittyvät yleiset kysymykset: Riku Nikander, JYU puh. 040 805 4818, riku.p.nikander@jyu.fi Peurunkaan liittyvät sisältökysymykset: tutkimustoiminta@peurunka.fi

 • Jorma ja Märtha Sihvolan Säätiö sr

  Beskrivning

  Säätiön tarkoituksena on tukea Lahden, Hollolan, Asikkalan ja Padasjoen lukioissa ylioppilastutkinnon tai muun korkeakouluopintoihin oikeuttavan opintosuorituksen saavuttaneiden ja myöhemmin vähintään alemman korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden jatko-opintoja ja tutkimustyötä ulkomaisissa yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa sekä osallistumista ulkomaisten tutkimuslaitosten tutkimusprojekteihin.

  Sökinstruktioner

  Toimita apurahahakemus ja CV erkko.koskela@gmail.com

 • Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahahaku 2024

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Jenny ja Antti Wihurin rahasto rakentaa hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytyksiä mahdollistamalla tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa. Apurahoilla tuetaan työskentelyä, uusia avauksia ja toiminnan kehittämistä tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla. Tieteen apurahat: Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti tieteelliseen työskentelyyn. Apurahaa voi hakea väitöskirjatyöhön, post doc -tutkimukseen ja muuhun tieteelliseen tutkimukseen. Lisäksi säätiöltä voi hakea erityistä homing-apurahaa, joka on tarkoitettu post doc -vaiheen jälkeiseen tutkimukseen Suomeen palaavalle tutkijalle oman tutkimusryhmän perustamiseen. Myös tutkimusryhmät voivat hakea osarahoitusta työlleen. Apurahaa voi hakea eri tieteen aloille sekä perustutkimukseen että soveltavaan tutkimukseen. Ainoastaan lääketieteen ja biolääketieteen aloilla ei ole haettavana apurahoja, koska edistämme näitä aloja ylläpitämällä Wihurin tutkimuslaitosta. Apurahaa voi hakea myös hankkeeseen, joka edistää tutkimustoimintaa tai tieteen näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa. Taiteen apurahat: Taiteen apurahojen tarkoitus on luoda edellytyksiä taiteellisen toiminnan harjoittamiselle sekä taiteen kohtaamiselle ja kokemiselle yhteiskunnassa. Säätiöltä voi hakea apurahaa taiteelliseen työskentelyyn musiikin, kirjallisuuden sekä tanssi- ja teatteritaiteen aloilla. Apurahaa voi myös hakea esimerkiksi soitinhankintoihin tai esitysten ja tapahtumien järjestämiseen sekä erilaisten kulttuurihankkeiden pilotointiin ja kehittämiseen. Tuemme kuvataidetta kartuttamalla Rovaniemen taidemuseossa sijaitsevaa taidekokoelmaa sekä ylläpitämällä kuvataiteen residenssiohjelmia ja kuvataiteen kummimuseotoimintaa taidemuseoille. Emme siis lähtökohtaisesti myönnä apurahoja kuvataiteelliseen työskentelyyn tai näyttelyiden järjestämiseen. Yhteiskunnallisen toiminnan apurahat: Yhteiskunnallisella toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka rakentaa aktiivista, osallisuutta tuntevista ihmistä koostuvaa kansalaisyhteiskuntaa. Yhteiskunnallinen toiminta voi tarkoittaa esimerkiksi nuorisotoimintaa, vapaaehtoista maanpuolustustyötä, kulttuuritoimintaa tai yrittäjyystaitojen edistämistä. Yhteiskunnallinen toiminta voi käsittää muitakin teemoja.

  Sökinstruktioner

  Apurahahakemuksia voi laatia ja lähettää apurahojen verkkopalvelussa ainoastaan hakuaikana. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä 31.5. klo 16.00 Suomen aikaa. Säätiö käsittelee vain hakuaikana lähetetyt hakemukset. Myöhästyneitä tai sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuksen paperikopiota ei postiteta säätiön toimistoon. Yleisiä periaatteita: Säätiö myöntää apurahoja enintään vuodeksi kerrallaan. Apurahat on tarkoitettu pääasiassa käytettäväksi virallisen myöntöpäivän 9.10. jälkeen syntyviin kuluihin tai työskentelyyn. Hakemista koskeviin kysymyksiin vastaamme säätiön toimistossa arkisin (ma–pe) klo 9–16 puhelimitse 09 454 2400 ja sähköpostitse osoitteessa toimisto(at)wihurinrahasto.fi. Järjestelmän käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki sähköpostitse osoitteessa hakemustuki(at)datalink.fi. Tutustuthan ystävällisesti hakuohjeisiin, ennen kuin aloitat apurahahakemuksen laatimisen.Tarkat hakuohjeet löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta: https://wihurinrahasto.fi/apurahat/apurahan-hakeminen/

 • Vuoden 2024 teemahaku: Kokeilevuus

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Toukokuun haku: 6.–31.5.2024 Vuoden 2024 teemahaku: kokeilevuuus Millaista voi olla kuvataiteen kokeilevuus aikana, jona globalisaatio tasapäistää visuaalista kulttuuria ja taiteilijoilta ja taiteen oppilaitoksilta vaaditaan vaikuttavuutta ja vastikkeellisuutta? Millaisia muotoja kokeilevuus voi saada linssipohjaisessa taiteessa? Olga ja Vilho Linnamon Säätiö avaa toukokuussa kamerapohjaisesti työskentelevien kuvataiteilijoiden haettavaksi apurahoja teemalla Kokeilevuus. Teemahaulla säätiö haluaa tukea taiteilijoiden mahdollisuuksia irtaantua totutuista näkökulmista ja omassa työskentelyssä vakiintuneista ilmaisumuodoista ja keinoista. Taustalla on ajatus, että kuvittelukyvyn ja kriittisen ajattelun yhteistyönä syntyvä kokeilevuus pitää yllä taiteen elinvoimaisuutta. Haku on suunnattu valokuvaa tai liikkuvaa kuvaa käyttäville suomalaisille tai Suomessa asuville ja toimiville ammattimaisille kuvataiteilijoille. Kuvajournalismiin tai dokumenttielokuvatuotantoihin liittyvät hankkeet eivät sisälly haun piiriin. Hakijoina voivat olla sekä yksittäiset taiteilijat että työryhmät. Olga ja Vilho Linnamon Säätiön myöntämät apurahat ovat joko henkilökohtaisia työskentelyapurahoja, hankkeisiin liittyviä kohdeapurahoja tai hankkeen toteuttamiseen liittyviä matka-apurahoja. Säätiö ei yleensä myönnä yli 13 000 euron suuruisia yksittäisiä apurahoja. Tämän kevään teemahaussa säätiö kuitenkin jakaa enintään kolme yksivuotista työskentelyapurahaa. Yksivuotinen apuraha on suuruudeltaan 26 000 euroa (2 166,66 € / kk). Tiedot hakemuksen vaatimuksista ja tarkemmat hakuohjeet löydät säätiön verkkosivuilta kohdasta Apurahat / Apurahan hakijalle. Vuoden 2024 teemahaun apurahojen hakuaika on toukokuussa 6.–31.5.2024. Hakemus liitteineen toimitetaan säätiön verkkosivuilta löytyvän apurahojen verkkopalvelun kautta perjantaihin 31.5.2024 klo 23:59 mennessä. Myöhästyneitä tai muussa kuin säätiön ohjeistuksen mukaisessa muodossa tulleita hakemuksia ei käsitellä. Lisätiedot: toimisto@linnamonsaatio.fi Olga ja Vilho Linnamon Säätiön hallitus

 • Specialunderstöd för projekt för utveckling av visuell konst, arkitektur och formgivning

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Understödet är avsett för utvecklingsprojekt inom visuell konst, arkitektur och formgivning. Understödet kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Understöd beviljas inte privatpersoner, firmor, kommuner, samkommuner eller läroanstalter.

 • Projektunderstöd för ordnande av författarbesök på allmänna bibliotek

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Understödet är avsett för att ordna författarbesök på allmänna bibliotek.

 • Vuosiapurahat 2024

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Alfred Kordelinin säätiön vuosiapurahoja myönnetään tieteeseen, taiteeseen ja sivistystoimintaan. Tieteen apurahoja myönnetään yksityishenkilöille väitöskirjojen viimeistelyyn ja väitöskirjatyöhön liittyviin tutkimusvierailuihin eri tieteenaloille. Taiteen apurahoja myönnetään yksityishenkilöille ammattimaiseen taiteelliseen työskentelyyn seuraavilla aloilla: visuaaliset taiteet, näyttämötaiteet, musiikki, taideteollisuus ja -käsityö, arkkitehtuuri ja kaunokirjallisuus sekä kaunokirjallisuuden suomentaminen. Sivistystoiminnan apurahoja myönnetään yksityishenkilöille ja yhteisöille ammattimaiseen työskentelyyn elinikäisen oppimisen, journalismin ja tietokirjallisuuden aloilla. Säätiö myöntää henkilökohtaisia 12. kuukauden ja 26 000 euron suuruisia sekä 6. kuukauden ja 13 000 euron suuruisia työskentelyapurahoja. Yhteisöille myönnettävä kohdeapuraha voi olla enintään 35 000 euroa 12 kk mittaiseen hankkeeseen. Eri aloilla on hakija- ja käyttötarkoituskohtaisia rajauksia.

  Sökinstruktioner

  Apurahaa haetaan säätiön verkkopalvelussa sähköisellä lomakkeella. Hakuaika on 1.-15.8.2024. Hakuaika päättyy 15.8. klo 16.00 Suomen aikaa. Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet: www.kordelin.fi / Vuosiapuraha

 • Yleinen rahoitushaku

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Etsimme yleisessä rahoitushaussa innovatiivisia hankkeita ja aktiivisia tutkijoita, jotka mahdollistavat tai tukevat luonnon järjestelmien ehdoilla tapahtuvaa kestävyysmurrosta. Myönnämme apurahoja kolmeen tarkoitukseen. Hakea voi: enintään 4-vuotista henkilökohtaista apurahaa väitöskirjatutkimukseen, enintään 2-vuotista henkilökohtaista apurahaa postdoc-tutkimukseen tai vuoden mittaista hankerahoitusta toimintaan, joka pohjautuu tutkittuun tietoon.

 • Yleinen rahoitushaku

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Koneen Säätiö myöntää vuosittain apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Säätiö tukee humanistista, yhteiskuntatieteellistä, taiteellista ja ympäristöntutkimusta, ammatillista taiteellista työskentelyä sekä monialaisia tiedettä ja taidetta yhdistäviä hankkeita. Emme myönnä rahoitusta psykologiseen, teologiseen, oikeustieteelliseen tai kauppatieteelliseen tutkimukseen ilman tieteidenvälistä ulottuvuutta. Lääketieteellistä tutkimusta ei tueta. Koneen Säätiön apurahaa voi hakea yksilöhakija, työryhmä tai Y-tunnuksellinen yhteisö. Yleensä Koneen Säätiön apurahat on tarkoitettu suomalaisille työskentelyyn Suomessa tai ulkomailla ja ulkomaalaisille työskentelyyn Suomessa. Ulkomailla työskentelevät ulkomaalaiset voivat hakea apurahoja, jos työn tekijöillä tai aiheella on yhteys Suomeen. Apurahat on tarkoitettu käytettäväksi seuraavan kalenterivuoden aikana alkavaan työskentelyyn. Apurahan maksatuksen voi aloittaa aikaisintaan seuraavan vuoden tammikuussa. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti. Apurahaa voidaan myöntää enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kannustamme pitkäjänteiseen, monivuotiseen työskentelyyn sekä tieteessä että taiteessa.

  Sökinstruktioner

  Rahoitusta haetaan Koneen Säätiön hakemusten verkkopalvelussa. Hakemus on lähetettävä 15.9.2024 klo 16 (Suomen aikaa) mennessä. Tarkempia ohjeita hakemisesta löytyy osoitteesta: https://koneensaatio.fi/apurahat/apurahanhakijalle/

 • Teemahaku 2024: Media ja demokratia 2020-luvun Suomessa

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Koneen Säätiön syksyn 2024 teemahaussa Media ja demokratia 2020-luvun Suomessa tarkastellaan mediaympäristön muutosta, moninaisuutta ja moniarvoisuutta demokratian kannalta. Teemahaussa voidaan rahoittaa hankkeita, jotka tutkimuksen avulla lisäävät ymmärrystä esimerkiksi median keskittymisen, sisältöjen yksipuolistumisen tai toimitusten toimintatapojen muutosten vaikutuksista demokratiaan tai selvittävät sosiaalisen median ja perinteisen median vaikutuksia demokratiaan Suomessa ja maailmalla. Säätiö kannustaa tutkijoiden ja journalistien yhteistyöhön hankkeissa. Teemahaku järjestetään Koneen Säätiön yleisen rahoitushaun yhteydessä 1.–15.9.2024.

  Sökinstruktioner

  Rahoitusta haetaan Koneen Säätiön hakemusten verkkopalvelussa. Hakemus on lähetettävä 15.9.2024 klo 16 (Suomen aikaa) mennessä. Tarkempia ohjeita hakemisesta löytyy osoitteesta: https://koneensaatio.fi/apurahat/apurahanhakijalle/

 • Apuraha on haettavissa aikavälillä

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Sortavala-säätiö jakaa vuosittain taloudellista tukea: Tutkimusapurahoiksi Sortavalan seudun ja muun Laatokan Karjalan alueen historiaan ja kulttuuriperinteeseen liittyvään tutkimukseen (väitöskirja, post. doc) Opiskeluapurahoiksi tukemaan sortavalais- ja laatokankarjalaistaustaisten opiskelijoiden AMK-tutkinnon ja YAMK-tutkinnon tai muun ylemmän korkeakoulututkinnon loppuunsaattamista. Vähintään puolet tutkintoon vaadittavista opintopisteistä (90 AMK tai 240 ylempi kk-tutkinto) tulee olla suoritettuna. Apurahoiksi Sortavalaa ja Laatokan Karjalaa käsittelevään taiteelliseen, kirjalliseen tai vastaavaan hankkeeseen. Toiminta-avustuksiksi erityisesti lasten ja nuorten kehittymistä ja hyvinvointia koskevaan toimintaan. Ks. tarkemmin: säätiön kotisivut

 • ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellows Program

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  The ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellows Program supports doctoral students who are heading to the U.S. to advance their pre-doctoral research. The grants are available for periods of 6-12 months.

 • Tapahtuma-avustukset

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Karjalan Kulttuurirahaston apurahatoiminnan painopistealueena on sen kanta-alue: Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja historiallinen Karjalankannas. Säätiö avustaa apurahoin Etelä-Karjalaa, Kymenlaaksoa sekä karjalaista kulttuuria koskevaa tutkimusta sekä karjalaisen kulttuurin elävänä säilymistä ja kehittymistä edistävää kulttuurityötä ja toimintaa. Erityinen paino apurahatoiminnassa on säätiön kanta-alueiden elinvoimaa kehittävällä ja vahvistavalla toiminnalla. Tieteellisessä toiminnassa Karjalan Kulttuurirahasto tukee väitöskirjatasolla ja post. doc. -tasolla tapahtuvaa säätiön kanta-alueisiin liittyvää tutkimustyötä sekä ensisijaisesti yhteisöjen piirissä suoritettavaa kulttuuri- ja tutkimustyötä. Säätiö ei myönnä apurahaa pro gradu- tasoiseen tai sitä alempaan opinnäytetyöhön tai opiskeluun. Myönnetyn apurahan käytöstä on tehtävä säätiölle selvitys.

 • Apuraha

  Webblänk till ansökan (öpppnas i ny flik)

  Beskrivning

  Eevi ja Eemil Tannisen säätiö jakaa vuosittain apurahoja kaupalliseen koulutukseen ja tutkimukseen, sotaveteraanijärjestöjen tuki- ja perinnetyöhön, nuorison hyvinvointia edistävään toimintaan sekä ikäihmisten ja yhteiskunnan muiden tukea tarvitsevien hyvinvoinnin edistämiseen sekä yleishyödylliseen taloudelliseen, sivistykselliseen ja kulttuuritoimintaan säätiön kanta-alueella. Säätiön toiminnan kohdealueen muodostavat ensisijaisesti Savoon ja Karjalaan kuuluvat maakunnat. Säätiössä on myös Kaarina ja Irja Leinosen rahasto, josta myönnetään apurahoja vanhusten hoidon ja viihtyvyyden tukemiseen Savossa ja Karjalassa.

 • Syksyn apurahahaku