Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustukset kulttuurille

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan myöntämät valtionavustukset kulttuurille. Tiedot on tulostettu suoraan rahoitusjärjestelmästä ja aineistoon on tehty rajauksia tietyin hakuehdoin, mutta tuloksia ei ole tarkastettu manuaalisesti, joten tilasto on suuntaa antava ja tiedot voivat erota hieman esim. Taiken vuositilaston luvuista. Aineistosta on rajattu pois palkinnot, palkkiot sekä avustukset uskonnollisille yhdyskunnille ja kirkoille. [SALAMA_01a]

* Vuodesta 2023 alkaen kansalliset taidelaitokset (Kansallisgalleria, Suomen kansallisooppera ja -baletti, Suomen Kansallisteatteri) eivät enää ole valtionavustuksen saajia vaan siirtyivät valtion rahoituksen piiriin (HE 157/2022 ). Tämä rahoitusosuus on säilytetty kuviossa vuoden 2023 osalta ajallisen vertailun vuoksi, mutta sen osuus merkitty eri värillä.