Sysselsatt arbetskraft inom kulturyrken efter yrkesgrupp

Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens Sysselsättningsstatistiken. En person räknas som sysselsatt om hen har varit i förvärvsarbete under den sista veckan av året. Uppgifterna om sysselsättning grundar sig på uppgifter från arbetspensionsuppgifter och skattemyndigheterna.