Säännöllisen työajan keskiansio sektorin ja sukupuolen mukaan

Tieto on poimittu Tilastokeskuksen tilastotietokannasta (StatFin). Tilastokeskus kerää tiedot useista eri lähteistä: Valtiokonttorilta, kunnilta ja kuntayhtymiltä, työnantajajärjestöiltä ja järjestytymättömiltä yrityksiltä. [TK_07a]