Kulttuuritoimialojen yritysten tunnuslukuja

Tieto perustuu Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilnpäätöstilastoon. Tilasto kattaa markkinaehtoiset toimijat ja perustuu yritysten tase- ja tilinpäätöstietoihin. Tilasto kootaan Verohallinnon elinkeinoveroaineistosta ja yritystiedusteluilla. [TK_03a]