Kulttuuriin käytetyt kulutusmenot

Tiedot on poimittu Tilastokeskuksen kulttuurin satelliittitilinpidon tilastotietokantatauluista. Kulttuurin satelliittitilinpito on kansantalouden tilinpitoa täydentävä kokonaisuus, joka kuvaa kulttuurin taloudellista merkitystä. Tietojen lähteenä ovat kansantalouden tilinpidon laadinnassa käytetyt aineistot. Tiedot julkaistaan kerran vuodessa. [TK06a]