Taiteelliseen aktiviteettiin osallistuneiden osuus Pohjoismaissa ja EUssa keskimäärin

Tieto on poimittu Eurostatin tilastotietokannasta, jossa julkaistaan jäsenmaista yhtenäisellä tavalla tuotettua vertailukelpostia tilastotietoa. Kulttuuripalvelujen käyttö oli erillinen tiedonkeruumoduli vuoden 2015 EU-SILC (EU statistics on income and living conditions) tiedonkeruussa. EU-SILC on vuosittain toteutettava elinoloja käsittelevä tiedonkeruu. Suomessa tiedot kerää Tilastokeskus osana vuosittaista tulo- ja elinolotutkimusta. [EU_01_02]