Kuntien käyttömenot ja avustukset kultturiin

Valtiokonttori kerää kuntien ja kuntayhtymien taloustiedot vuosittain ja tiedot ovat saatavilla Valtiokonttorin sivuilta avoimen rajapinnan kautta. Tähän raporttiin tiedot on poimittu Kuntaliiton KULTTI-palvelusta, joka puolestaan hyödyntää Valtiokonttorin rajapintaa. [KULTTI_01a]