Kulttuurialojen opiskelijat ja tutkinnot

Tiedot on poimittu Tilastokeskuksen kulttuuritilastosta ja alunperin koulutustilaston tietoja. Tilasto sisältää tietoja tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoista ja tutkinnoista. Tiedot saadaan pääosin Opetushallituksen KOSKI- ja VIRTA-tietovarannoista. Opiskelijalla tarkoitetaan 20.9 päivämäärällä oppilaitoksessa kirjoilla ollutta henkilöä. [TK_05a]