Kotitalouksien kulttuuripalveluihin käyttämät kulutusmenot Pohjoismaissa ja EUssa

Tieto on poimittu Eurostatin tilastotietokannasta, jossa julkaistaan jäsenmaista tuotettua vertailukelpoista tilastotietoa. Yksityisten kotitalouksien kulutusmenojen kohdentumisen laskenta on osa kansantalouden tilinpidon järkestelmää, jolla kuvataan kansantalouden toimintaa järjestelmällisesti ja kansainvälisten suositusten mukaisesti. Eurostat kokoaa ja julkaisee tietoja jäsenmaista noudattaen yhtenäistä tilinpidon kehikkoa ESA2010 (European system of national and regional accounts). [EU_03a]