Esittävän taiteen katsojamäärä toimijatyypin mukaan

Lukuihin sisältyvät sekä omien esitysten katsojat että ilmais- ja vierailuesitysten katsojat. Yhteismääristä on vähennetty kaikki päällekkäiset katsojaluvut. Aineistossa olevien rahoituslain ulkopuolisten sirkus- ja tanssitoimijoiden luvut on kerännyt Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus. Teatterin tiedotuskeskus TINFO kerää ja tuottaa vuosittain esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän piirissä olevien teatteri-, tanssi- ja sirkustoimijoiden ohjelmisto-, katsoja-, henkilöstö-, talous- ja palkkatilastot. Vos-järjestelmän ulkopuolisilta ammattiteatteritoimijoilta kerätään katsoja-, ohjelmisto- ja taloustilastot. [TINFO_01a]